BBMP 03.2016

BBMP 03.2016

2016

Omschrijving

THEMA: Dilemma’s rond het kindcentrum 

BBMP 03.2016 (compleet nummer)

BBMP 03.2016 (compleet nummer)

THEMA: Dilemma’s rond het kindcentrum Het (integraal) kindcentrum is hip en trending. Iedereen heeft het erover. In dit nummer hebben we het over de achterkant van het proces van (i)kc-vorming. Leerpuntje: ‘Het vormen van een kindcentrum is geen project met een kop en staart, maar een traject met levensgrote dilemma’s en een open eind’, zegt gastredacteur Yvette Vervoort

4 Haken en ogen bij het vormen van een kindcentrum Bij de vorming van een kindcentrum moet onderhandeld worden en niet zelden staat het eigenbelang van of onderwijs of kinderopvang daarbij voorop. | Aart Verschuur
10 Dilemma’s rond het kindcentrum Het lijkt een must have, het kindcentrum. Maar zelfs als er geen belemmeringen zouden zijn, dan is het nog verstandig je af te vragen waarom je een kindcentrum zou willen voor je begint met het invullen van het hoe en het wat. | Wilma Schepers
15 Van onderop, van bovenaf of van middenuit In de praktijk vinden mensen – het gaat altijd om de mensen – praktische oplossingen voor praktische bezwaren. Op deze pagina’s drie voorbeelden van drie verschillende startpunten waarvandaan het proces van ikc-vorming verloopt. | Wilma Schepers, Jacques Verheijke en Aart Verschuur
EN VERDER...
9 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: De vraag van zestig miljoen…
24 NVTK > Lida Schepers: Vertrouwen en transparantie bij bestuurder en raad van toezicht
27 Forum > Eddy Brunekreeft en Felix Rotten berg: Brancheorganisatie Kinderopvang: Samen actief; goed voor ieder kind!
28 Vijf vragen aan Kathalijne Buitenweg > Wilma Schepers: De bekendmaking van de oprichting van de nieuwe Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.
30 EQF: vijf pijlers voor kwaliteit > Josette Hoex & Erna Reiling: Het Europees kwaliteitskader voor de kinder opvang
35 De directeur > Corona Koek: De ideale brancheorganisatie
36 Boeken > Marianne van Duuren: Veranderen is uit!
38 Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders > Koos Nijgh: Het nieuwe klachtrecht versterkt de positie van ouders.
43 Pact Column > Anki Duin en Gerdi Meyknecht: Opvoeden met gelijke kansen vraagt om maatwerk
44 Forum > Betsy van der Grift: Tijd voor een Pedagogisch Curriculum Kinderopvang?
46 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service 

Meer info
12,95
Dilemma’s rond het kindcentrum

Dilemma’s rond het kindcentrum

Het is een must have, het kindcentrum. En of je nu wel of geen kindcentrum bent, je kunt zeggen dat je het bent, of het wilt worden. Dan bedoel je: een bestuurlijke eenheid waarbinnen de inhoudelijke en organisatorische uitvoering van zowel onderwijs als de kinderopvang geborgd is in het management. Was het maar zo eenvoudig. Kindcentra 2020 timmert had aan de weg om praktische bezwaren weg te nemen. Maar zelfs als die belemmeringen er niet zouden zijn, dan is het nog verstandig je af te vragen waarom je een kindcentrum zou willen voor je begint met het invullen van het hoe en het wat.

Meer info
4,95
Europees kwaliteitskader voor de kinderopvang: vijf pijlers voor kwaliteit

Europees kwaliteitskader voor de kinderopvang: vijf pijlers voor kwaliteit

De EU-Commissie Onderwijs houdt zich al sinds jaar en dag bezig met de kwaliteit van voorzieningen voor zorg en educatie voor jonge kinderen. Vorig jaar heeft de commissie de resultaten van studie en discussie neergelegd in een Europees kwaliteitskader voor de kinderopvang. Een belangwekkend document in Europees verband dat ons in Nederland behulpzaam kan zijn als refl ectie-instrument op onze eigen praktijk. Bureau Mutant en VBJK hebben het document ten behoeve van de Nederlandse kinderopvang vertaald, bewerkt en toegankelijk gemaakt.

Meer info
4,95
Haken en ogen bij het vormen van een kindcentrum

Haken en ogen bij het vormen van een kindcentrum

Het (integraal) kindcentrum is hip en trending. Iedereen heeft het erover. De stuwende kracht is het pedagogisch visioen van een geïntegreerd aanbod voor alle kinderen van nul tot dertien jaar, waarbij geïntegreerd staat voor een inhoudelijk samenhangend programma voor kinderopvang, onderwijs en zorg en waarvoor een bestuurlijke eenheid een voorwaarde is. Daar zit hem de kneep: vanuit pedagogisch enthousiasme is alles mogelijk, maar de inbedding daarvan in Bestuur, Beleid en Management – op landelijk, lokaal en organisatorisch niveau – kent zo veel dilemma’s, haken, ogen, gevoeligheden en strijdpunten, dat het tijd wordt daar eens dieper in te duiken. Daarom beschrijft BBMP – samen met gastredacteur Yvette Vervoort – in dit nummer de achterkant van het proces van (i)kc-vorming. Het vormen van een kindcentrum is geen project met een kop en staart, maar een traject met levensgrote dilemma’s en een open eind, vat Yvette Vervoort het samen. Om te laten zien dat het wel kán, vertellen een drietal organisaties hoe zij de dilemma’s denken op te lossen.

Meer info
4,95
Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders

Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders

Met de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is per 1 januari 2016 het nieuwe stelsel voor klacht- en geschillenbehandeling in werking getreden. Hiermee krijgen ouders nieuwe instrumenten aangereikt om te waarborgen dat zij, meer dan voorheen, worden gehoord. Een van de belangrijkste wijzigingen in de Wko is dat er nu een eenduidige en laagdrempelige klachten- en geschillenprocedure voor ouders is, waaraan alle houders zijn gebonden.

Meer info
4,95
Van onderop, van bovenaf of van middenuit

Van onderop, van bovenaf of van middenuit

We onderzochten de haken en ogen aan het proces dat naar een kindcentrum voert. We formuleerden negen dilemma’s die om oplossing vragen. Ondertussen schieten de kindcentra als paddenstoelen uit de grond. In de praktijk vinden mensen – het gaat altijd om de mensen – praktische oplossingen voor praktische bezwaren. Op deze pagina’s drie voorbeelden van drie verschillende startpunten waar vandaan het proces van ikc-vorming verloopt: van onderop, van bovenaf of van middenuit. 

Meer info
4,95