Bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek

Bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek

Productgroep BBMP 03.2022
Maria Jongsma | 2022
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het probleem van toenemende tweedeling staat prominent op de politieke agenda. Wekelijks wordt het besproken in tv-programma’s. In het nieuwe kabinet hebben we zelfs een minister voor armoedebestrijding en participatie. Maar de voorstellen uit het regeerakkoord zijn nog niet veelbelovend wat het tegengaan van tweedeling betreft. Wat kan de kinderopvang doen tegen tweedeling?