BBMP 03.2022

BBMP 03.2022

2022

Omschrijving

Expertmeeting kinderopvang
Kinderopvang voor Oekraïense kinderen
12 Monitoring voorschoolse educatie
18 Bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek 
24 ’t Kabouterhuis in Amsterdam
30 Scenario’s voor beter toezicht op VE
36 Alle kinderen hebben recht op VE
38 Omgaan met arbeidsmarktkrapte

EN VERDER...

23  De Rekenmeester > Ed Buitenhek Wensdenken en arbeidsmarktkrapte 
29  De Jurist > Martin van der Linden De doodlopende weg van het gemiddelde
41  PPINK > Marijke van Bebber Wat de kinderopvang van VVE kan leren
42  Boeken > Bijsterbosch en Colbers Aandachtige betrokkenheid enRoutes naar vernieuwend leiderschap 
44  Wetenschap > Pauline Slot De bso: podium voor talentontwikkeling en kansengelijkheid?
48  Signalementen > Nieuws en publicaties

Alle kinderen hebben recht op VE

Alle kinderen hebben recht op VE

Het idee achter voor- en vroegschoolse educatie is ontzettend goed. Kinderen die meer aandacht nodig hebben, moeten die aandacht krijgen. Maar als we het middel VVE te belangrijk maken, bereiken we ons doel dan nog wel? Yvette Vervoort en Annika de Haan van het Expertisecentrum Kinderopvang pleiten voor een andere benadering. 

Meer info
3,95
BBMP 03.2022 - Complete editie

BBMP 03.2022 - Complete editie

Expertmeeting kinderopvang
Kinderopvang voor Oekraïense kinderen
12 Monitoring voorschoolse educatie
18 Bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek 
24 ’t Kabouterhuis in Amsterdam
30 Scenario’s voor beter toezicht op VE
36 Alle kinderen hebben recht op VE
38 Omgaan met arbeidsmarktkrapte

EN VERDER...

23  De Rekenmeester > Ed Buitenhek Wensdenken en arbeidsmarktkrapte 
29  De Jurist > Martin van der Linden De doodlopende weg van het gemiddelde
41  PPINK > Marijke van Bebber Wat de kinderopvang van VVE kan leren
42  Boeken > Bijsterbosch en Colbers Aandachtige betrokkenheid enRoutes naar vernieuwend leiderschap 
44  Wetenschap > Pauline Slot De bso: podium voor talentontwikkeling en kansengelijkheid?
48  Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
Bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek

Bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek

Het probleem van toenemende tweedeling staat prominent op de politieke agenda. Wekelijks wordt het besproken in tv-programma’s. In het nieuwe kabinet hebben we zelfs een minister voor armoedebestrijding en participatie. Maar de voorstellen uit het regeerakkoord zijn nog niet veelbelovend wat het tegengaan van tweedeling betreft. Wat kan de kinderopvang doen tegen tweedeling?

Meer info
3,95
De Jurist. Martin van der Linden. De doodlopende weg van het gemiddelde

De Jurist. Martin van der Linden. De doodlopende weg van het gemiddelde

Ik luister naar een intervisie-sessie in het kader van Gezonde Kinderopvang. Het gesprek komt op traktaties bij verjaardagen. Verschillende gedachten worden ingebracht en besproken. ‘Ongezonde traktaties moeten eigenlijk gewoon weer direct meegegeven worden aan de ouders’ wordt er geopperd, en met die ouders moet toch vooral een goed gesprek gevoerd worden.

Meer info
Gratis
De Rekenmeester Ed Buitenhek. Wensdenken en arbeidsmarktkrapte

De Rekenmeester Ed Buitenhek. Wensdenken en arbeidsmarktkrapte

‘De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 weer toegenomen. In het vierde kwartaal van 2020 was het aandeel werkenden met een krap of zeer krap beroep nog 38 procent. Aan het einde van 2021 was dat aandeel meer dan verdubbeld tot 82 procent. Er heerst momenteel een krapte op de arbeidsmarkt die we nog nooit hebben gezien.

Meer info
Gratis
Kinderopvang voor Oekraïense kinderen

Kinderopvang voor Oekraïense kinderen

Het kan zijn dat de kinderopvang, zo vlak na de coronapandemie, opnieuw in de volle actiestand moet. Door de oorlog in Oekraïne komen duizenden vluchtelingen naar ons land, veelal moeders met jonge kinderen. Wat kán, wat moet de kinderopvang voor deze kinderen betekenen?

Meer info
Gratis
Monitoring voorschoolse educatie

Monitoring voorschoolse educatie

Gemeenten zijn sinds augustus 2020 verplicht (minimaal) 960 uur voorschoolse educatie (VE) te bieden aan doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Daarnaast is er sinds 1 januari 2022 een urennorm voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker. Zo moeten doelgroeppeuters betere kansen krijgen op een goede start op de basisschool. Wat hebben gemeenten en VE-aanbieders gedaan?

Meer info
3,95
Omgaan met arbeidsmarktkrapte

Omgaan met arbeidsmarktkrapte

Na de coronapandemie zet het economisch herstel in ons land snel en sterk in. Het tekort aan arbeidskrachten loopt in dezelfde vaart rap op. Ook in de kinderopvang kampen we daarmee, met vervelende gevolgen voor ouders en kinderen. Als antwoord op de personeelskrapte heeft Junis Kinderopvang een brede aanpak ontwikkeld om medewerkers te vinden en te binden.

Meer info
3,95
Scenario’s voor beter toezicht op VE

Scenario’s voor beter toezicht op VE

Op locaties waar voorschoolse educatie (VE) wordt geboden, treffen wij regelmatig een hoge pedagogische kwaliteit en betrokken pedagogisch professionals aan. Van toezichthouders vraagt dit dat zij kunnen oordelen over de kwaliteit van de aangeboden VE. En dan niet enkel op het naleven van de eisen. Toezichthouders moeten vooral inhoudelijke kennis over kwaliteit hebben en weten waar verbetering mogelijk is.

Meer info
3,95
t Kabouterhuis in Amsterdam

t Kabouterhuis in Amsterdam

In en rond Amsterdam werken GGD, gemeente, onderwijs, kinderopvang en medisch orthopedagogisch centrum ’t Kabouterhuis nauw samen. Vroegsignalering en een tijdig hulpen ondersteuningsaanbod voor kind, ouders én pedagogisch medewerkers worden gezamenlijk snel opgepakt. Kinderen kunnen niet alleen terecht in de vroeg- en voorschoolse educatie, maar ook – als ze meer aandacht behoeven – in plus- en plusplusgroepen

Meer info
3,95
Wetenschap. De bso- podium voor talentontwikkeling en kansengelijkheid

Wetenschap. De bso- podium voor talentontwikkeling en kansengelijkheid

Onderzoek naar de pedagogische visie en profilering, en de kwaliteit van het aanbod op de buitenschoolse opvang is nog relatief beperkt. Om bij te dragen aan de discussie over de meerwaarde van de bso is vanuit het consortium van de landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang (LKK 2017-2025) een oriënterende studie opgezet.

Meer info
3,95