BBMP 01.2016

BBMP 01.2016

2016

Omschrijving

THEMA: Strategisch HRM

BBMP 01.2016 (compleet nummer)

BBMP 01.2016 (compleet nummer)

THEMA: Strategisch HRM Alles draait om de pedagogisch medewerker, tenminste, zo zou het moeten zijn. Soms is het niet zo, maar gelukkig is het ook vaak wel zo. Het besef dat het werk van de pm’er de corebusiness van de kinderopvang is en dat aan het personeel niet minder dan wel 70 procent van de omzet wordt besteed, zit diep. Toch kan het beter: strategischer, fundamenteler, dieper, toekomstbestendiger, proactiever. Om daarover na te denken, vindt u in deze BBMP voldoende inspiratie. En misschien komt u dan ook wel tot de conclusie dat het ook 75 procent mag zijn.

Permanente educatie, een bouwwerk in aanbouw Het is een ambitieus project, iedereen lijkt op zijn tenen te lopen om het toch maar vooral te laten slagen. Wat mogen we verwachten van het bouwwerk voor permanente educatie in de kinderopvang? | Aart Verschuur
De Rekenmeester: Ed Buitenhek: Willen we meer, of minder …regeldruk?
Integraal opleiden in een ‘bovensectoraal’ sectorplan In Rotterdam-Rijnmond hebben ze het gefi xed. Daar is de basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen praktijk en opleidingen op mbo- en hbo-niveau. | Wilma Schepers
Kiest u voor de harde of de zachte strategie? Strategisch HRM van 2Samen en INA. | Leontine Diemel-Tromp
Waarom geen medewerker-volgsysteem? Zo Kinderopvang kiest voor ‘Mijn Portret’ van Ferre Laevers als kindvolgsysteem. Kunnen we niet ook pm’ers hun eigen portret laten tekenen? | Wilma Schepers 

Meer info
12,95
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen

Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen

Voor haar proefschrift ‘Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen’ heeft Annika de Haan de effecten van twee factoren van voor- en vroegschoolse educatie (vve) op de ontwikkeling van kinderen onderzocht. De eerste factor betrof het effect het gebruik van een vve-programma, waarbij zij oog had voor de daadwerkelijk uitgevoerde vve-activiteiten op de ontwikkeling van kinderen. De tweede factor die zij onderzocht was de samenstelling van de groep: gemengd (doelgroep- samen met niet-doelgroepkinderen) of niet gemengd (alleen doelgroepkinderen). Deze tweede factor werd onderzocht met een experiment waarin de menging van groepen in de voorschoolse periode bewust is gevarieerd.

Meer info
4,95
Integraal opleiden in een ‘bovensectoraal’ sectorplan

Integraal opleiden in een ‘bovensectoraal’ sectorplan

In Rotterdam-Rijnmond hebben ze het gefixed. Daar is de basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen praktijk en opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Het primair onderwijs wil ook meedoen, maar in dat samenwerkingsveld liggen de budgettaire verhoudingen net wat gecompliceerder. Al met al heeft de samenwerking geresulteerd in een sectoroverschreidend sectorplan waarin in korte tijd 1400 medewerkers worden opgeschoold.

Meer info
4,95
Kiest u voor de harde of de zachte strategie? Strategisch HRM.

Kiest u voor de harde of de zachte strategie? Strategisch HRM.

Strategisch nadenken over het personeelsbeleid is altijd al belangrijk geweest, zeker in de kinderopvang. Immers, de bedrijfsvoering draait voor zeker 70 procent om de personeelskosten. Het besef dat strategisch HRM tot de kern van de bedrijfsstrategie hoort, dringt – net zoals in de rest van de wereld – ook door in de kinderopvang. Reden om eens het naadje van de kous te onderzoeken, in Den Haag en Berlijn.

Meer info
4,95
Permanente educatie, een bouwwerk in aanbouw

Permanente educatie, een bouwwerk in aanbouw

Het is een ambitieus project, en het lijkt alsof iedereen op zijn tenen loopt om het toch maar vooral te laten slagen. Daar zijn alle kansen toe. Want als het elders kan, kan het in de kinderopvang ook. Toch is er nog ook veel 'on-ingevuld' en 'open voor discussie'. Benieuwd waar het allemaal heen zal gaan, wat mogen we verwachten van het bouwwerk voor permanente educatie in de kinderopvang.

Meer info
4,95
Waarom geen medewerker-volgsysteem?

Waarom geen medewerker-volgsysteem?

Stel, je wilt een lerende organisatie vormgeven en je wilt de pedagogisch medewerkers ondersteunen bij het ontwikkelen van de competenties die zij daarvoor nodig hebben. En stel, dat je juist besloten hebt Mijn Portret in te voeren als kindvolgsysteem, een systeem dat als kern heeft het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Dan is het niet verwonderlijk als iemand de vraag stelt: waarom gebruiken we Mijn Portret niet als basis voor een medewerker-volgsysteem?

Meer info
4,95