Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen

Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen

Productgroep BBMP 01.2016
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor haar proefschrift ‘Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen’ heeft Annika de Haan de effecten van twee factoren van voor- en vroegschoolse educatie (vve) op de ontwikkeling van kinderen onderzocht. De eerste factor betrof het effect het gebruik van een vve-programma, waarbij zij oog had voor de daadwerkelijk uitgevoerde vve-activiteiten op de ontwikkeling van kinderen. De tweede factor die zij onderzocht was de samenstelling van de groep: gemengd (doelgroep- samen met niet-doelgroepkinderen) of niet gemengd (alleen doelgroepkinderen). Deze tweede factor werd onderzocht met een experiment waarin de menging van groepen in de voorschoolse periode bewust is gevarieerd.