Hét digitaal naslagwerk voor Kinderopvang

Een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vaktijdschriften, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.

Bekijk ons aanbod Onze abonnementen


Recent toegevoegd

Column Ed Buitenhek: Kinderopvang vestigt records: tarieven, personeelstekorten en luchtfietserij

Column Ed Buitenhek: Kinderopvang vestigt records: tarieven, personeelstekorten en luchtfietserij

De kinderopvangbranche stevent af op een recordstijging van de verkooptarieven voor 2023 als gevolg van de kostenstijging voor zowel personeel als voor overige kosten. De vergoeding van het Rijk voor ouders...
Arbeidsmarktprognoses kinderopvang

Arbeidsmarktprognoses kinderopvang

Het coalitieakkoord voorziet in een substantiële verhoging van de overheidsvergoeding voor kinderopvang voor werkende ouders. Dit leidt tot een toename van het aantal kinderopvanguren dat ouders wensen af...
De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 2

De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 2

De centrale probleemstelling van dit tweede deel luidt: "Welke was de ontwikkeling van de Amsterdamse Vereniging van 1945-1970?" Subprobleemstellingen zijn: 1.  Wat is het doel van de...
De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 1

De Amsterdamse vereniging Kinderdagverblijven Voor Het Gezonde Kind deel 1

De centrale probleemstelling van dit deel luidt: "Welke was de ont­ wikkeling van de Vereniging tot Verbetering der Kleine-Kinderbewaar- plaatsen te Amsterdam (later geheten: Amsterdamsche Vereeniging...
Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen

Kinderopvang nu - Zorgen voor morgen

Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van de in opdracht van de EEC-Commissie 'Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen' opgestelde inventarisatie over kinderopvang en emancipatie in Nederland.'...
De toekomst van de kinderopvang

De toekomst van de kinderopvang

Het rapport dat voor u ligt, bevat een aantal voor het werkveld kinderopvang belangrijk geachte maatschappelijke trends. Deze trendstudie maakt onderdeel uit van het project 'Stand van zaken studie...