Wetenschap. De bso- podium voor talentontwikkeling en kansengelijkheid

Wetenschap. De bso- podium voor talentontwikkeling en kansengelijkheid

Productgroep BBMP 03.2022
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onderzoek naar de pedagogische visie en profilering, en de kwaliteit van het aanbod op de buitenschoolse opvang is nog relatief beperkt. Om bij te dragen aan de discussie over de meerwaarde van de bso is vanuit het consortium van de landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang (LKK 2017-2025) een oriënterende studie opgezet.