Ten geleide

Ten geleide

Productgroep Handboek management kinderopvang
Anja Hol Maaike Vaes | 2012 | 9789088502347
Gratis

Omschrijving

Het boek Handboek management kinderopvang is bestemd voor alle grote – in de kinderopvang werkzame – kapiteins en geeft handvatten voor het besturen van hun Nooitlek. In 1996  verscheen een eerdere versie van dit boek genaamd Management in de Kinderopvang, Handboek voor sturing van een veranderende professionaliteit, onder redactie van Anja Hol en Jet Nabuurs. Sinds 1996 is de kinderopvang sterk veranderd. Een goede aanleiding om met een nieuwe versie van het boek te komen. De volgende trefwoorden geven de veranderingen in de kinderopvang in een notendop weer: Wet kinderopvang, vraagfinanciering, enorme groei, politieke ontwikkelingen, inhoudelijke ontwikkelingen – zoals de Context Kinderopvang – kwaliteitsverbeteringen, positie ouders, bezuinigingen, et cetera. Het eerste deel van dit boek schetst de ontwikkelingen in de kinderopvang en plaatst Nederland bovendien in een internationaal perspectief.