Temperament en zorgkwaliteit

Temperament en zorgkwaliteit

Productgroep BBMP 02.2024
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het welbevinden van kinderen in het kinderdagverblijf staat hoog op de agenda in zowel nationale als internationale beleidsdocumenten. Het kinderdagverblijf moet een omgeving zijn waar het veilig aanvoelt voor het kind en waar het plezier kan maken. Maar wat heeft het kind hiervoor nodig? Dat is deels afhankelijk van het temperament van het kind en de kwaliteit op de werkvloer.