Samenwerken met ouders (NL)

Samenwerken met ouders (NL)

Productgroep KIDDO 2 2020
Esther Smid | 2020
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Juist in de babyopvang is het opbouwen van een vertrouwensband met kersverse ouders van groot belang. Veel pedagogisch medewerkers ervaren het samen zorgen voor zo’n jong mensje als een waardevol onderdeel van hun werk. Tegelijkertijd ervaren zij ook dat de realiteit soms weerbarstig is. Waarom willen ouders een speciale behandeling voor hun kind? Waarom brengen sommige ouders hun zieke kind tóch naar de opvang? Of waarom halen ze hun kind soms te laat of juist te vroeg op? Jacqueline Schoemaker, ontwikkelaar en trainer van onder andere de training Oog voor baby’s, hoorde tijdens haar trainingen talloze voorbeelden en zocht met collega’s en pedagogisch medewerkers naar de do’s and don’ts in oudercontacten.