RECENSIE Buffer, wapen of charmeoffensief?

RECENSIE Buffer, wapen of charmeoffensief?

Productgroep BBMP 03.2017
Josette Hoex | 2017
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de kinderopvang is altijd de roep om een echt pedagogisch curriculum blijven klinken. Onder regie van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is het werkveld er twee jaar druk mee geweest. En nu is het pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang klaar. Kan de vlag in top voor het enige echte Nederlandse pedagogisch curriculum-raamwerk?