Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Wie ben ik, wie is de ander?

Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Wie ben ik, wie is de ander?

Productgroep KIDDO 1 2023
2,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In hoeverre zijn wij, als pedagogisch medewerkers, bewust van onze culturele sensitiviteit en onze bijdrage aan de ontwikkeling ervan? Onder culturele sensitiviteit verstaan we in dit artikel dat je je ervan bewust bent dat jouw eigen waarden en normen niet voor iedereen gelden. Cultureel sensitief zijn betekent dat je anders tegen een onbekende situatie kunt aankijken zonder er direct een oordeel over te hebben (Cultuursensitieve zorg, Vilans 2019).