KIDDO 1 2023

KIDDO 1 2023

Omschrijving

In dit nummer

6 Gewoon verschillend
14 Een prinses hoeft niet wit te zijn
22 De taal die we allemaal spreken
28 Ouderparticipatie bevorderen in Ouder & Kind café De huiskamer
40 Ik zie jou, zie jij mij? Hoe cultuursensitief ben jij?
64 Spelen in verschillende culturen

& verder..

12 Column: Hanky Panky Shanghai
20 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Wie ben ik, wie is de ander?
26 Vakliteratuur
31 KIDDOpraat
34 Warm welkom voor zij-instromers
36 Muziekcolumn: Laat me d’r in
38 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: een uniek potje memory
44 Kinderboeken
48 Conflicten en botsingen
56 Sociale inclusie bij jonge kinderen
72 Twee valkuilen
81 Podcast tips
84 Poppen zoals wij
90 Volgende keer & Colofon

Column: Hanky Panky Shanghai

Column: Hanky Panky Shanghai

Bij ons pedagogen-team kwam een brief binnen. Een hele mooie en indrukwekkende brief. Maar bovenal een kwetsbare en openhartige brief. Een brief waarin een moeder vertelt over haar achtergrond en geschiedenis, over waar ze vandaan komt en waar zij nu staat.

Meer info
3,95
Conflicten en botsingen

Conflicten en botsingen

Op veel kindercentra spelen kinderen met verschillende culturele en etnische achtergronden samen. Maakt dit verschil voor kinderen iets uit als het gaat om conflicten en botsingen onderling? Hoe gaan leidsters met deze verschillen om? En hoe zien ouders dit? De auteurs hebben hier jarenlang observatieonderzoek naar gedaan in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Meer info
3,95
De taal die we allemaal spreken

De taal die we allemaal spreken

Muziek is een taal. Het is zelfs een soort ‘oer-taal’ die voorafgaat aan alle andere talen met woorden. Melodie, ritme, timing: al deze elementen van taal zitten besloten in muziek. Niet voor niets is de taal van muziek voor iedereen te begrijpen. Of je bepaalde muziek mooi of leuk vindt, hangt van andere dingen af, bijvoorbeeld of je openstaat voor iets ‘anders’ dan wat jij kent.

Meer info
3,95
Een prinses hoeft niet wit te zijn

Een prinses hoeft niet wit te zijn

Steeds meer prentenboeken laten iets zien van de diversiteit in de samenleving. De vraag is of die boeken de kinderopvang en het onderwijs wel voldoende bereiken. In dit artikel beschrijven we waarom het belangrijk is om kinderen in aanraking te brengen met personages die op allerlei manieren van elkaar kunnen verschillen. Ook geven we voorbeelden van prentenboeken die verschillende facetten van diversiteit laten zien en beschrijven we hoe er in de praktijk mee wordt gewerkt.

Meer info
3,95
Een warm welkom voor zij-instromers

Een warm welkom voor zij-instromers

Steeds met een andere invaller werken, tot het laatste moment het rooster niet rondkrijgen, een manager die nog een keer aan je vraagt of je extra wil werken, allemaal niet fijn. Hoe ga je daarmee om? Welke oplossingen zie je voorbijkomen? Eentje is de zij-instromer… Die zijn er in soorten en maten. Hoezeer kun je de zij-instromer een welkom gevoel geven?

Meer info
3,95
Gewoon verschillend

Gewoon verschillend

De kinderopvang is een mini-samenleving waar kinderen, na gezin en familie, vaak als eerste mee in aanraking komen. Binnen deze mini-samenleving kunnen we kinderen leren hoe met elkaar om te gaan. Opvoeden betekent onder andere kinderen laten kennismaken met diversiteit en op die manier te leren kijken naar het leven. Hier ligt zowel een belangrijke kans als een grote verantwoordelijkheid voor de kinderopvang, het kindcentrum en de basisschool; dé plekken waar kinderen met uiteenlopende achtergronden bij elkaar komen.

Meer info
3,95
Ik zie jou, zie jij mij? Hoe cultuursensitief ben jij?

Ik zie jou, zie jij mij? Hoe cultuursensitief ben jij?

Werk jij op een groep met een grote internationale en culturele diversiteit? Dan is het fijn om je bewust te zijn van jouw eigen cultuursensitiviteit. Dit begint door kritisch naar jezelf te kijken.

Meer info
3,95
KIDDO 1 2023 - Compleet nummer

KIDDO 1 2023 - Compleet nummer

In dit nummer

6 Gewoon verschillend
14 Een prinses hoeft niet wit te zijn
22 De taal die we allemaal spreken
28 Ouderparticipatie bevorderen in Ouder & Kind café De huiskamer
40 Ik zie jou, zie jij mij? Hoe cultuursensitief ben jij?
64 Spelen in verschillende culturen

& verder..

12 Column: Hanky Panky Shanghai
20 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Wie ben ik, wie is de ander?
26 Vakliteratuur
31 KIDDOpraat
34 Warm welkom voor zij-instromers
36 Muziekcolumn: Laat me d’r in
38 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: een uniek potje memory
44 Kinderboeken
48 Conflicten en botsingen
56 Sociale inclusie bij jonge kinderen
72 Twee valkuilen
81 Podcast tips
84 Poppen zoals wij
90 Volgende keer & Colofon
Meer info
14,95
Muziekcolumn: Laat me d’r in

Muziekcolumn: Laat me d’r in

Muziek is hét middel bij uitstek om culturele diversiteit aan bod te laten komen. Veel muzikale stromingen zijn op zich al een smeltkroes van culturen. Daarnaast is muziek een sterke verbindende factor; ook al spreek je niet dezelfde taal, samen zingen, dansen en muziek maken is universeel.

Meer info
2,95
Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Wie ben ik, wie is de ander?

Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Wie ben ik, wie is de ander?

In hoeverre zijn wij, als pedagogisch medewerkers, bewust van onze culturele sensitiviteit en onze bijdrage aan de ontwikkeling ervan? Onder culturele sensitiviteit verstaan we in dit artikel dat je je ervan bewust bent dat jouw eigen waarden en normen niet voor iedereen gelden. Cultureel sensitief zijn betekent dat je anders tegen een onbekende situatie kunt aankijken zonder er direct een oordeel over te hebben (Cultuursensitieve zorg, Vilans 2019).

Meer info
2,95
Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: een uniek potje memory

Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: een uniek potje memory

‘Ik ben klaar voor een gezellig spelletje memory! Wie doet er mee?’ vraagt Esther. Rosalie, Janco en Sheviënnely komen enthousiast naar haar toegelopen. ‘Wij doen mee!’ Deze drie kinderen weten ook precies welk spelletje ze gaan doen, ze hebben namelijk zelf geholpen om een memory-spel te maken. En het is niet zomaar een memory geworden; het is een memory met allemaal kenmerken uit verschillende landen.

Meer info
2,95
Ouderparticipatie bevorderen in Ouder & Kind café De huiskamer

Ouderparticipatie bevorderen in Ouder & Kind café De huiskamer

Kinderopvang is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een kinderopvangorganisatie en ouders. In Ouder & Kind café De Huiskamer in Lochem zien ouders en kinderopvang elkaar als partners bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

Meer info
3,95
Poppen zoals wij

Poppen zoals wij

Spelen met poppen gebeurt in alle kindercentra en scholen, evenals het vertellen of voorlezen van verhalen. Verhalen met poppen zijn vooral bekend uit de poppenkast. Sommige beroepskrachten gebruiken in hun groep of klas een speciale pop of knuffel als herkenbaar vriendje voor de kinderen.

Meer info
Gratis
Sociale inclusie bij jonge kinderen

Sociale inclusie bij jonge kinderen

Met beleidsmakers uit de gemeenten Amsterdam, Berlijn, Gent, Kopenhagen, Ljubljana en Rotterdam hebben wij gedurende drie jaar onderzocht hoe sociale inclusie bevorderd kan worden in zowel de dagelijkse praktijk op kinderopvang en basisschool, als aan de opleidingen van de pedagogisch professionals en in het stedelijk beleid. In dit Europese project over sociale inclusie lag de focus op kinderen van 0 tot 8 jaar

Meer info
Gratis
Spelen in verschillende culturen

Spelen in verschillende culturen

Spelen is een afspiegeling van onze samenleving. De verschillen komen voort uit cultuur en omstandigheden: het klimaat, de rijkdom, de ruimte, gewoonten, normen enzovoort. De aspecten van spelen die men belangrijk vindt, kunnen overal anders zijn. Weet hebben van verschillen draagt bij aan het begrijpen waarom kinderen spelen zoals ze spelen.

Meer info
3,95
Twee valkuilen: Kleurenblindheid en toerisme

Twee valkuilen: Kleurenblindheid en toerisme

'Mag ik er zijn, zoals ik ben?' is een vraag waar jonge kinderen erg mee bezig zijn. De voorschoolse leeftijd is immers dé leeftijd bij uitstek waarin de identiteit gevormd wordt. Het is echter ook de leeftijd waarin de eerste vooroordelen opduiken.'Mag ik er zijn, zoals ik ben?' is een vraag waar jonge kinderen erg mee bezig zijn. De voorschoolse leeftijd is immers dé leeftijd bij uitstek waarin de identiteit gevormd wordt. Het is echter ook de leeftijd waarin de eerste vooroordelen opduiken.

Meer info
3,95