Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders

Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders

Productgroep BBMP 03.2016
KOOS NIJGH | 2016
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Met de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is per 1 januari 2016 het nieuwe stelsel voor klacht- en geschillenbehandeling in werking getreden. Hiermee krijgen ouders nieuwe instrumenten aangereikt om te waarborgen dat zij, meer dan voorheen, worden gehoord. Een van de belangrijkste wijzigingen in de Wko is dat er nu een eenduidige en laagdrempelige klachten- en geschillenprocedure voor ouders is, waaraan alle houders zijn gebonden.