Monitoring voorschoolse educatie

Monitoring voorschoolse educatie

Productgroep BBMP 03.2022
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Gemeenten zijn sinds augustus 2020 verplicht (minimaal) 960 uur voorschoolse educatie (VE) te bieden aan doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Daarnaast is er sinds 1 januari 2022 een urennorm voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker. Zo moeten doelgroeppeuters betere kansen krijgen op een goede start op de basisschool. Wat hebben gemeenten en VE-aanbieders gedaan?