KIDDO 4 2017 (compleet nummer - Nederlandse versie)

KIDDO 4 2017 (compleet nummer - Nederlandse versie)

Productgroep KIDDO 4 2017
2017
6,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

10 MeMoQ-onderzoek: de pedagogische kwaliteit in kaart gebracht: Op basis van observaties in 400 locaties in Vlaanderen en Brussel kan Kind & Gezin conclusies trekken over de pedagogische kwaliteit ervan. Over het algemeen voelen kinderen zich vrij goed. Ook de wijze waarop kinderbegeleiders kinderen emotioneel ondersteunen en zorgen voor een warm klimaat scoort eerder hoog. Tegelijk tonen de observaties dat de kinderopvang meer doelgericht kan inspelen op de nieuwsgierigheid en de exploratiedrang van kinderen. In dit eerste artikel vertellen onderzoekers over hun observaties en hoe professionals de uitdagingen kunnen aanpakken. 
14 Mannen in de kinderopvang: ‘Ja, we zijn er nog!’: Kinderen hebben vrouwen én mannen nodig voor hun opvoeding. Mannen hebben een pedagogisch toegevoegde waarde, ook in de kinderopvang. Bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam, Ruben Fukkink, deed onderzoek naar mannen in de kinderopvang. ‘Ik miste de mannen en begon met een simpele en nieuwsgierige vraag: Waar zijn ze?’
23 Communicatie met ouders in de buitenschoolse opvang: Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken? Daarop is meer dan één antwoord te geven. Het project ‘Spreekkansen in de buitenschoolse opvang’ werd onlangs uitgevoerd op drie locaties in Boom en Oevel (Vlaanderen). Samen met de onderzoekers kwamen deze teams tot verschillende acties om ouders en opvang te verbinden.  
32 Het kind centraal: de opbrengsten van video-interactiebegeleiding: In de kinderopvang bekijken pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden of coaches regelmatig videobeelden van allerlei alledaagse situaties. Dat is niet alleen leuk, dat is vooral erg zinnig. De beelden geven aanknopingspunten om het handelen van de begeleider te bespreken. Wat gaat goed en wat kan er beter? Ook de kinderen zijn een bron van informatie in dergelijke videobeelden. Hoe je die informatie kunt benutten in je werk vertelt Marleen Vromans, die veel ervaring heeft met video-interactiebegeleiding. 
En verder:
6 Uit het werkveld
9 Op de koffie bij coach-in-opleiding Inne Hemeryck
17 MINIMUZE: Insmeren
18 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Kantoortje spelen
20 Permanente educatie voor gastouders (NL)
20 Zomeropvang door ouders (BE)
26 Kinderboeken én KIDDO-Leespluimwinnaars
28 Vraag & Antwoord over de buitenschoolse
30 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Een musical maken
38 Op de plank: Spelen in zwarte sneeuw