KIDDO 4 2017

KIDDO 4 2017

2017

Omschrijving

Communicatie met ouders in de buitenschoolse opvang: Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken?

Communicatie met ouders in de buitenschoolse opvang: Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken?

Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken? Daarop is meer dan één antwoord te geven. Het project ‘Spreekkansen in de buitenschoolse opvang’ werd onlangs uitgevoerd op drie locaties in Boom en Oevel (Vlaanderen). Samen met de onderzoekers kwamen deze teams tot verschillende acties om ouders en opvang te verbinden.

Meer info
3,95
Het kind centraal: De opbrengsten van video-interactiebegeleiding

Het kind centraal: De opbrengsten van video-interactiebegeleiding

Kijken naar videobeelden van spelende kinderen, dat vindt bijna iedereen leuk! In de kinderopvang bekijken medewerkers en hun leidinggevenden of coaches regelmatig beelden van allerlei alledaagse situaties. Dat is niet alleen leuk, dat is vooral erg zinnig. De beelden geven aanknopingspunten om het handelen van de begeleider te bespreken. Wat gaat goed en wat kan er beter? Ook de kinderen zijn een bron van informatie in dergelijke videobeelden. Hoe je die informatie kunt benutten in je werk vertelt Marleen Vromans, die veel ervaring heeft met video-interactiebegeleiding.

Meer info
3,95
KIDDO 4 2017 - (compleet nummer - Vlaamse versie)

KIDDO 4 2017 - (compleet nummer - Vlaamse versie)

10 MeMoQ-onderzoek: de pedagogische kwaliteit in kaart gebracht: Op basis van observaties in 400 locaties in Vlaanderen en Brussel kan Kind & Gezin conclusies trekken over de pedagogische kwaliteit ervan. Over het algemeen voelen kinderen zich vrij goed. Ook de wijze waarop kinderbegeleiders kinderen emotioneel ondersteunen en zorgen voor een warm klimaat scoort eerder hoog. Tegelijk tonen de observaties dat de kinderopvang meer doelgericht kan inspelen op de nieuwsgierigheid en de exploratiedrang van kinderen. In dit eerste artikel vertellen onderzoekers over hun observaties en hoe professionals de uitdagingen kunnen aanpakken. 
14 Mannen in de kinderopvang: ‘Ja, we zijn er nog!’: Kinderen hebben vrouwen én mannen nodig voor hun opvoeding. Mannen hebben een pedagogisch toegevoegde waarde, ook in de kinderopvang. Bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam, Ruben Fukkink, deed onderzoek naar mannen in de kinderopvang. ‘Ik miste de mannen en begon met een simpele en nieuwsgierige vraag: Waar zijn ze?’
23 Communicatie met ouders in de buitenschoolse opvang: Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken? Daarop is meer dan één antwoord te geven. Het project ‘Spreekkansen in de buitenschoolse opvang’ werd onlangs uitgevoerd op drie locaties in Boom en Oevel (Vlaanderen). Samen met de onderzoekers kwamen deze teams tot verschillende acties om ouders en opvang te verbinden.  
32 Het kind centraal: de opbrengsten van video-interactiebegeleiding: In de kinderopvang bekijken pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden of coaches regelmatig videobeelden van allerlei alledaagse situaties. Dat is niet alleen leuk, dat is vooral erg zinnig. De beelden geven aanknopingspunten om het handelen van de begeleider te bespreken. Wat gaat goed en wat kan er beter? Ook de kinderen zijn een bron van informatie in dergelijke videobeelden. Hoe je die informatie kunt benutten in je werk vertelt Marleen Vromans, die veel ervaring heeft met video-interactiebegeleiding. 
En verder:
6 Uit het werkveld
9 Op de koffie bij coach-in-opleiding Inne Hemeryck
17 MINIMUZE: Insmeren
18 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Kantoortje spelen
20 Permanente educatie voor gastouders (NL)
20 Zomeropvang door ouders (BE)
26 Kinderboeken én KIDDO-Leespluimwinnaars
28 Vraag & Antwoord over de buitenschoolse
30 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Een musical maken
38 Op de plank: Spelen in zwarte sneeuw

Meer info
6,95
KIDDO 4 2017 (compleet nummer - Nederlandse versie)

KIDDO 4 2017 (compleet nummer - Nederlandse versie)

10 MeMoQ-onderzoek: de pedagogische kwaliteit in kaart gebracht: Op basis van observaties in 400 locaties in Vlaanderen en Brussel kan Kind & Gezin conclusies trekken over de pedagogische kwaliteit ervan. Over het algemeen voelen kinderen zich vrij goed. Ook de wijze waarop kinderbegeleiders kinderen emotioneel ondersteunen en zorgen voor een warm klimaat scoort eerder hoog. Tegelijk tonen de observaties dat de kinderopvang meer doelgericht kan inspelen op de nieuwsgierigheid en de exploratiedrang van kinderen. In dit eerste artikel vertellen onderzoekers over hun observaties en hoe professionals de uitdagingen kunnen aanpakken. 
14 Mannen in de kinderopvang: ‘Ja, we zijn er nog!’: Kinderen hebben vrouwen én mannen nodig voor hun opvoeding. Mannen hebben een pedagogisch toegevoegde waarde, ook in de kinderopvang. Bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam, Ruben Fukkink, deed onderzoek naar mannen in de kinderopvang. ‘Ik miste de mannen en begon met een simpele en nieuwsgierige vraag: Waar zijn ze?’
23 Communicatie met ouders in de buitenschoolse opvang: Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken? Daarop is meer dan één antwoord te geven. Het project ‘Spreekkansen in de buitenschoolse opvang’ werd onlangs uitgevoerd op drie locaties in Boom en Oevel (Vlaanderen). Samen met de onderzoekers kwamen deze teams tot verschillende acties om ouders en opvang te verbinden.  
32 Het kind centraal: de opbrengsten van video-interactiebegeleiding: In de kinderopvang bekijken pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden of coaches regelmatig videobeelden van allerlei alledaagse situaties. Dat is niet alleen leuk, dat is vooral erg zinnig. De beelden geven aanknopingspunten om het handelen van de begeleider te bespreken. Wat gaat goed en wat kan er beter? Ook de kinderen zijn een bron van informatie in dergelijke videobeelden. Hoe je die informatie kunt benutten in je werk vertelt Marleen Vromans, die veel ervaring heeft met video-interactiebegeleiding. 
En verder:
6 Uit het werkveld
9 Op de koffie bij coach-in-opleiding Inne Hemeryck
17 MINIMUZE: Insmeren
18 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Kantoortje spelen
20 Permanente educatie voor gastouders (NL)
20 Zomeropvang door ouders (BE)
26 Kinderboeken én KIDDO-Leespluimwinnaars
28 Vraag & Antwoord over de buitenschoolse
30 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Een musical maken
38 Op de plank: Spelen in zwarte sneeuw

Meer info
6,95
Mannen in de kinderopvang: ‘Ja, we zijn er nog!’

Mannen in de kinderopvang: ‘Ja, we zijn er nog!’

Kinderen hebben vrouwen én mannen nodig voor hun opvoeding. Mannen hebben een pedagogisch toegevoegde waarde, ook in de kinderopvang. Bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam, Ruben Fukkink, deed onderzoek naar mannen in de kinderopvang. ‘Ik miste de mannen en begon met een simpele en nieuwsgierige vraag: Waar zijn ze?’

Meer info
3,95
MeMoQ onderzoekt kwaliteit in 400 opvanglocaties

MeMoQ onderzoekt kwaliteit in 400 opvanglocaties

Op basis van observaties in 400 locaties in Vlaanderen en Brussel kan Kind & Gezin conclusies trekken over de pedagogische kwaliteit ervan. Over het algemeen voelen kinderen zich vrij goed. Ook de wijze waarop kinderbegeleiders kinderen emotioneel ondersteunen en zorgen voor een warm klimaat scoort eerder hoog. Tegelijk tonen de observaties dat de kinderopvang meer doelgericht kan inspelen op de nieuwsgierigheid en de exploratiedrang van kinderen. In dit eerste artikel vertellen onderzoekers over hun observaties en hoe professionals de uitdagingen kunnen aanpakken.

Meer info
3,95
Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Kantoortje spelen

Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Kantoortje spelen

Kinderen houden van de wereld van volwassenen. Ze maken graag ‘alsof eten’ in de speelkeuken, ze leggen babypoppen echt te slapen, ze vormen met speelgoedauto’s een heuse file. Daarom zijn ze ook geïnteresseerd in kantoortje spelen. Administratie, dat lijkt ook zoiets boeiends uit het volwassen leven.

Meer info
2,95
Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Een musical maken

Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Een musical maken

Vier maanden geleden ontstond er bij de vier pedagogisch medewerksters van buitenschoolse opvang De Boomhut uit Dordrecht een idee… Met de kinderen een musical opvoeren, iets dat ze wel vaker hadden gedaan, maar nu grootser en op een andere locatie zodat er veel mensen kunnen komen kijken. De medewerkers vertelden de kinderen het plan en iedereen was gelijk erg enthousiast. Hoe zijn ze daarna van start gegaan met elkaar? En wat was het resultaat? ‘Wat waren wij als pedagogisch medewerkers tróts op de kinderen!’

Meer info
2,95
Permanente educatie voor gastouders (NL)

Permanente educatie voor gastouders (NL)

Als gastouder beoefen je een vak. Permanente educatie zorgt ervoor dat je bijblijft in je vakgebied en je de kwaliteit van je werk vergroot. Je leven lang leren, daar word je beter van. En je gastkinderen ook!

Meer info
3,95
Zomeropvang door ouders (BE)

Zomeropvang door ouders (BE)

Zomervakantie… Wanneer gaan we samen op vakantie? Wanneer kunnen de kinderen naar de opvang of bij familie terecht? Welke periode moet overbrugd worden met kampen en andere? Om die puzzel rond te krijgen, slaan ouders steeds vaker de handen in elkaar. In een beurtrol zorgen ze dan voor elkaars kinderen. Papa Jonas van de Poele vertelt over een initiatief dat vorige zomer startte en dit jaar opnieuw doorgaat. Wegens succes verlengd!

Meer info
3,95