Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra

Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra

Productgroep BBMP 04.2016
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het succes van een kindcentrum staat of valt met de inhoudelijke samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Zijn zij daarop toegerust? En, wat hebben zij nodig om toegerust te zijn? In een eerste pilotstudie vonden onderzoekers aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie de eerste antwoorden op deze vragen. Het belangrijkste wat zij vonden is misschien wel dat medewerkers positief zijn over de inzet en vaardigheden van hun leidinggevenden en dat zij – naarmate zij positiever zijn over het ondersteunend leiderschapsgedrag – ook positiever zijn over factoren als autonomie, inspraak, tijd en autonome motivatie.