BBMP 04.2016

BBMP 04.2016

2016

Omschrijving

THEMA: Één pedagogiek voor kinderopvang & onderwijs

BBMP 04.2016

BBMP 04.2016

THEMA: Één pedagogiek voor kinderopvang & onderwijs Als kinderopvang en onderwijs gaan samenwerken, als gelijkwaardige partners in een kindcentrum of als goede buren, dan ligt de vraag voor de hand waar zij elkaar pedagogisch-didactisch ontmoeten. Wat gebeurt er als pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar tegenkomen in de groep of in de klas? Wat hebben zij gemeen? Waar begrijpen zij elkaar? En wanneer niet? Deze vragen legde BBMP voor aan gastredacteuren Diny van der Aalschot en Dorian de Haan

4 Een nieuwe start voor de Brancheorganisatie Kinderopvang Team Toekomst heeft de ontwikkelingen rondom de kinderopvang in kaart gebracht en onderzocht de innovatiekracht van de branche. | Aart Verschuur
10 Een pedagogisch curriculum voor kinderopvang én onderwijs Als de tijd rijp is voor een curriculum voor de kinderopvang, waarom zou de tijd dan niet rijp zijn voor een gezamenlijk curriculum voor kinderopvang en onderwijs? | Wilma Schepers
16 Educatief samenwerken in onderwijs & kinderopvang Hoe kunnen onderwijs en kinderopvang pedagogisch-didactisch samenwerken? Een panel van pabo- en roc-docenten beantwoorden de vraag. | Wilma Schepers
22 Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra Zijn leerkrachten en pedagogisch medewerkers toegerust op het kindcentrum? Wat hebben zij nodig om toegerust te zijn? Een pilotstudie van de Fontys Hogeschool. | Rachel VerheijenTiemstra en Anje Ros
26 Onderwijs aan peuters en kleuters: verspilde moeite? Waarom toch die druk om de opvang van peuters en kleuters vorm te geven als onderwijs? | Eugénie de Bresser
30 Een kindcentrum is geweldig, maar wie heeft er wat aan? Een oriënterend onderzoek naar wat nu het eff ect is van het (integraal) kindcentrum, op kinderen, ouders en medewerkers. | Maria Jongsma
EN VERDER...
9 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Een dood paard...
29 De directeur > Corona Koek: Kansrijk onderwijsbeleid?
32 bdKO > Lida Schepers: Revenuemanagement: Kan de kinderopvang leren van de hotellerie?
34 Boeken > Maria Jongsma: Inburgeren in het land van de managers
36 Forum > Gijs van Rozendaal: Kabinet schuift de fundamentele keuzes voor zich uit
38 Wetenschap > Pauline Slot: Het spanningsveld spelen-leren kán opgelost worden
43 Pact Column >Paul Nota: Bonus voor iets níét doen
46 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service 

Meer info
12,95
Educatief samenwerken in onderwijs & kinderopvang

Educatief samenwerken in onderwijs & kinderopvang

Stel je hebt een gezamenlijk curriculum geformuleerd voor onderwijs en kinderopvang. Hoe kunnen onderwijs en kinderopvang samen werken in pedagogisch-didactische zin, en wat kunnen pm’ers en leerkrachten van elkaar leren? BBMP legde deze vraag voor aan een panel van docenten van de pabo’s en de roc’s die de opleiding verzorgen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Er is een onomkeerbare ontwikkeling gaande naar erkenning van een eigen pedagogiek voor het jonge kind, zeggen zij. Maar, het heeft nog wel tijd nodig.

Meer info
4,95
Een kindcentrum is geweldig, maar wie heeft er wat aan?

Een kindcentrum is geweldig, maar wie heeft er wat aan?

In de rubriek Werkveld rapporteren werkers in het veld over hun bevindingen. Deze keer vertelt Maria Jongsma, adviseur bij Vyvoj, over haar oriënterend onderzoek naar wat nu het effect is van het (integraal) kindcentrum, op kinderen, ouders en medewerkers. Er is geen wetenschappelijk onderzoek voorhanden dat ons vertellen kan of het kindcentrum een succes is. We moeten het vooralsnog hebben van de verhalen die mensen vertellen.

Meer info
4,95
Een pedagogisch curriculum voor kinderopvang én onderwijs

Een pedagogisch curriculum voor kinderopvang én onderwijs

Bureau Kwaliteit Kinderopvang werkt momenteel in opdracht van minister Asscher hard aan de contouren van een curriculum voor de kinderopvang. Maar, zo vroeg BBMP zich af, als het tijd is voor een curriculum voor de kinderopvang, waarom is het dan geen tijd voor een gezamenlijk curriculum voor kinderopvang en onderwijs? Deze vraag legde BBMP samen met gastredacteuren Diny van der Aalsfoort en Dorian de Haan voor aan een panel van onderzoekers en ontwikkelaars in kinderopvang en onderwijs.

Meer info
4,95
Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra

Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra

Het succes van een kindcentrum staat of valt met de inhoudelijke samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Zijn zij daarop toegerust? En, wat hebben zij nodig om toegerust te zijn? In een eerste pilotstudie vonden onderzoekers aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie de eerste antwoorden op deze vragen. Het belangrijkste wat zij vonden is misschien wel dat medewerkers positief zijn over de inzet en vaardigheden van hun leidinggevenden en dat zij – naarmate zij positiever zijn over het ondersteunend leiderschapsgedrag – ook positiever zijn over factoren als autonomie, inspraak, tijd en autonome motivatie.

Meer info
4,95
Onderwijs aan peuters en kleuters: verspilde moeite?

Onderwijs aan peuters en kleuters: verspilde moeite?

De rubriek BBMP-Forum staat open voor bijdragen van lezers en andere deskundigen uit het veld. Op deze pagina’s vertelt Eugénie de Bresser hoe zij denkt over onderwijs aan peuters en kleuters. Eugénie is directeur/eigenaar van SKS Alles Kids. Voor haar master psychologie zocht Eugénie een antwoord op de vraag die zij zich als kinderopvangondernemer al zo lang stelt: waarom toch die druk om de opvang van peuters en kleuters vorm te geven als onderwijs. Het zou toch primair moeten gaan om de inhoudelijke vraag hoe de ontwikkeling van kinderen in hun peuter- en kleutertijd het best ondersteund en gestimuleerd kan worden?

Meer info
4,95