Het redelijke midden grijpt in

Het redelijke midden grijpt in

Productgroep BBMP 04.2023
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vooruitlopend op de – onlangs iets uitgestelde – stelselwijziging kinderopvang hebben zes grote kinderopvangorganisaties zich verenigd en de Kwaliteitscode Kinderopvang opgesteld. Deze code geeft concreet invulling aan belangrijke uitgangspunten van een nieuw kinderopvangstelsel, met oog voor kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit. We spreken met twee van de zes initiatiefnemers: Jaco Donselaar (Wij zijn JONG) en Jeanine Lemmens (Partou)