BBMP 04.2023

BBMP 04.2023

THEMA: OPLEIDINGEN

Omschrijving

In dit nummer

4 Kindcentrumontwikkeling in ’s-Hertogenbosch
8 Ad PEP-opleiding bij Fontys
10 Werken vanuit één visie
14 Opleiden ‘onder de huid’
20 Een bezoek aan de CoachKamer
22 Doorgroeien bij Vlietkinderen
26 Deskundigheidsbevordering bdKO
32 Naar een rijker aanbod in de bso
38 Het redelijke midden grijpt in
42 Herkansing voor kinderopvangstelsel
46 Bijna gratis kinderopvang in een privaat stelsel
50 Onderscheiding voor Maria Jongsma

& verder…

19 De Jurist > Martin van der Linden. Een goudmijn voor snelle ondernemers
31
Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. De inzet van de jeugdhulpmedewerker
37
De ondernemer > Corona Koek. Een nieuwe, levenloze ambitie
55
Boeken > Van Vliet. Prachtige Pedagogiek
56
Signalementen > Nieuws en publicaties

Ad PEP-opleiding bij Fontys

Ad PEP-opleiding bij Fontys

Tijdens de tweejarige hbo-opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) staat je ontwikkeling tot professional in brede context centraal. Je doet de opleiding bijna altijd naast je werk, waarbij je verder bouwt op je eigen jarenlange praktijkervaring. Via Ad PEP verdiep je jezelf en krijg je een bredere blik.

Meer info
4,95
BBMP 04.2023 - Complete editie

BBMP 04.2023 - Complete editie

In dit nummer

Kindcentrumontwikkeling in ’s-Hertogenbosch
Ad PEP-opleiding bij Fontys
10 Werken vanuit één visie
14 Opleiden ‘onder de huid’
20 Een bezoek aan de CoachKamer
22 Doorgroeien bij Vlietkinderen
26 Deskundigheidsbevordering bdKO
32 Naar een rijker aanbod in de bso
38 Het redelijke midden grijpt in
42 Herkansing voor kinderopvangstelsel
46 Bijna gratis kinderopvang in een privaat stelsel
50 Onderscheiding voor Maria Jongsma

& verder…

19 De Jurist Martin van der Linden. Een goudmijn voor snelle ondernemers
31 
Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. De inzet van de jeugdhulpmedewerker
37 
De ondernemer Corona Koek. Een nieuwe, levenloze ambitie
55 
Boeken > Van Vliet. Prachtige Pedagogiek
56 
Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
Bijna gratis kinderopvang in een privaat stelsel

Bijna gratis kinderopvang in een privaat stelsel

Het is altijd goed om te leren van de buren – ook al woont deze buur een eindje verder weg. Quebec heeft net als Nederland een privaat kinderopvangstelsel en daar bestaat al sinds eind jaren ’90 bijna gratis kinderopvang. Welke lessen kunnen we trekken uit de Canadese ervaringen?

Meer info
4,95
De Jurist > Martin van der Linden. Een goudmijn voor snelle ondernemers

De Jurist > Martin van der Linden. Een goudmijn voor snelle ondernemers

Opleidingen kunnen variëren van serieuze vierdaagse trainingen – volgepropt met waardevolle inhoud – tot dure barbecuetrainingen waar de deelnemers zelfs een barbecue mee naar huis krijgen. Ook in de kinderopvangsector hebben opportunistische STAP-budget-meelifters flink kunnen profi teren. Opleidingen vormen goudmijnen voor snelle ondernemers.

Meer info
Gratis
De ondernemer > Corona Koek. Een nieuwe, levenloze ambitie

De ondernemer > Corona Koek. Een nieuwe, levenloze ambitie

Al 23 jaar werk ik inmiddels als ondernemer en directeur in de kinderopvang. En in al die jaren heb ik al heel wat kabinetten, coalitieakkoorden en ministeries voorbij zien komen. De kinderopvang heeft alle hoeken en gaten inmiddels wel gezien, te vaak als ondergeschoven kind.

Meer info
Gratis
Deskundigheidsbevordering bdKO

Deskundigheidsbevordering bdKO

‘De leden van de bdKO investeren veel in deskundigheidsbevordering, streven naar collegiale toetsing en bevorderen het uitwisselen en verdiepen van kennis en ervaring.’ Dit staat in de gedragscode voor leden van deze organisatie. Twee bdKO-bestuursleden, Ruben van der Made en Ileen Purperhart, geven dit pakket vorm. En dat doen ze met heel hun hart.

Meer info
4,95
Doorgroeien bij Vlietkinderen

Doorgroeien bij Vlietkinderen

Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen wordt geroemd om haar opleidingsmogelijkheden, in combinatie met een verruimd functiehuis. Dat biedt medewerkers de mogelijkheid om door te groeien in functies én biedt ook ongediplomeerde zij-instromers volop kans de juiste papieren te halen. 

Meer info
4,95
Een bezoek aan de CoachKamer

Een bezoek aan de CoachKamer

Om dit artikel te schrijven heb ik een bijeenkomst van de CoachKamer van het Expertisecentrum Kinderopvang bijgewoond. In de aanloop heb ik met Annika de Haan van het Expertisecentrum gesproken. Zij vertelt met veel passie en enthousiasme over de opzet, waarin pedagogisch coaches hun kennis en ervaring kunnen verdiepen en verbreden.

Meer info
4,95
Herkansing voor kinderopvangstelsel

Herkansing voor kinderopvangstelsel

Het nieuwe financieringsstelsel voor de kinderopvang is door het kabinet Rutte twee jaar uitgesteld. Rouwig hoeven we daar niet over te zijn. De onduidelijkheden, de personeelskrapte, te veel staat de voorgenomen bijna-gratis kinderopvang in de weg. Maar van uitstel komt geen afstel, het kabinet blijft voorsorteren op bijna-gratis kinderopvang. 

Meer info
4,95
Het redelijke midden grijpt in

Het redelijke midden grijpt in

Vooruitlopend op de – onlangs iets uitgestelde – stelselwijziging kinderopvang hebben zes grote kinderopvangorganisaties zich verenigd en de Kwaliteitscode Kinderopvang opgesteld. Deze code geeft concreet invulling aan belangrijke uitgangspunten van een nieuw kinderopvangstelsel, met oog voor kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit. We spreken met twee van de zes initiatiefnemers: Jaco Donselaar (Wij zijn JONG) en Jeanine Lemmens (Partou) 

Meer info
4,95
Kindcentrumontwikkeling in ’s-Hertogenbosch

Kindcentrumontwikkeling in ’s-Hertogenbosch

De kinderopvangorganisaties en schoolbesturen in ’s-Hertogenbosch zetten samen al jaren fl inke stappen in hun onderlinge samenwerking. Als voorloper in de vorming van kindcentra zijn ze ook als eerste tegen ingewikkeldheden aangelopen. Daar zijn waardevolle lessen geleerd. De tijd is rijp om die om te zetten in hernieuwde daadkracht.

Meer info
4,95
Naar een rijker aanbod in de bso

Naar een rijker aanbod in de bso

Boeit het niet? Dan groeit het niet! Het aanbod op de meeste bso’s is in ons land niet uitdagend voor kinderen van 9-13 jaar. Op het congres Boeien & Groeien tonen verschillende praktijkdeskundigen hoe je een waardevolle impact kan hebben op de ontwikkeling en het speelplezier van oudere kinderen op de bso. 

Meer info
4,95
Onderscheiding voor Maria Jongsma. Kinderopvang om tweedeling tegen te gaan

Onderscheiding voor Maria Jongsma. Kinderopvang om tweedeling tegen te gaan

Geef kinderen vanaf zes maanden oud uit kansarme gezinnen gratis toegang tot kinderopvang. Dan doe je écht iets aan het tegengaan van maatschappelijke tweedeling. Die oproep doet Maria Jongsma tijdens een symposium, waarbij zij de Ubbo Emmiuspenning van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangt. 

Meer info
4,95
Opleiden ‘onder de huid’

Opleiden ‘onder de huid’

Zaken kunnen in een team of organisatie wat stroef lopen. Of iedereen rent van project naar project. Of spanningen zijn voelbaar. Dan weten we dat er iets moet gebeuren. Oplossingsrichtingen zijn er vele. Hoe werkt het als je bewust kiest om het een laagje dieper te zoeken? Het potentieel vrij te laten komen?

Meer info
4,95
Werken vanuit één visie

Werken vanuit één visie

In een integraal kindcentrum (ikc) werken opvang en onderwijs samen om kinderen van 0 tot 13 jaar een rijk aanbod en een ononderbroken ontwikkeling te kunnen bieden. Hiervoor werken professionals elk vanuit hun eigen specifieke kennis en vaardigheden samen als één team voor alle kinderen en hun ouders. Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat? |

Meer info
4,95