Het decreet: Infrastructuur, veiligheid en gezondheid (BE)

Het decreet: Infrastructuur, veiligheid en gezondheid (BE)

Productgroep Kiddo 5 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Met het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters, dat op 1 april 2014 in werking trad, wil de Vlaamse overheid de kinderopvang toegankelijker, transparanter en professioneler maken. Een aantal van de nieuwe regels heeft te maken met infrastructuur, veiligheid en gezondheid. KIDDO vroeg bij Kind en Gezin meer uitleg aan Greet Wissels en Yasmine De Mesel, beiden stafmedewerker Kwaliteit Kinderopvang, en aan Veerle De Vliegher, deskundige infrastructuur bij Kind en Gezin.