Het belang van het Oberon-rapport

Het belang van het Oberon-rapport

Productgroep BBMP 5 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In zijn column in Management Kinderopvang besteedde Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, aandacht aan het Oberon-rapport ‘Samenwerking in beeld 2’, over de stand van zaken rondom de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang richting het opzetten van kindcentra. Met als kop Fake news alert!