BBMP 5 2019

BBMP 5 2019

Omschrijving

THEMA: ARBEIDSMARKT

BBMP 5 2019 (compleet nummer)

BBMP 5 2019 (compleet nummer)

 • Medewerkers werven en behouden | Johan Siegert
 • Positionering kinderopvang | Robert Sänger
 • JijTelt! bij Humankind | Jessica Menheere
 • Klaar voor politieke actie | Wilma Schepers
 • Het belang van het Oberon-rapport | Gijs van Rozendaal
 • Leren in Italië  | Mirjam Meeuwissen en Marga van der Linden
 • Twintig tools voor zelfevaluatie | Frank Gobel

en verder:

 • De Directeur > Muriëlle Springer
 • De Rekenmeester > Ed Buitenhek
 • Ppink > Passende kinderopvang
 • Pact Column > Janny Reitsma en Lotte de Rooij
 • Boeken > Van Duuren en De Leve
 • Wetenschap > Eline Möller en Roos Rodenburg 
 • De Kantelaar > Gerdi Meyknecht en Wilma Schepers Robert Sänger, directeur van Sinne kinderopvang
 • Signalementen > Nieuws en publicaties
Meer info
9,95
Het belang van het Oberon-rapport

Het belang van het Oberon-rapport

In zijn column in Management Kinderopvang besteedde Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, aandacht aan het Oberon-rapport ‘Samenwerking in beeld 2’, over de stand van zaken rondom de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang richting het opzetten van kindcentra. Met als kop Fake news alert!

Meer info
3,90
JijTelt! bij Humankind

JijTelt! bij Humankind

Bestaat er zoiets als een oude en een nieuwe manier van werven? In een arbeidsmarkt waar bonussen en extra’s je om de oren vliegen en de beste kandidaten werk voor het kiezen hebben, ziet Humankind kans zich als werkgever op een andere manier te onderscheiden.

Meer info
3,90
Klaar voor politieke actie

Klaar voor politieke actie

Samen staan kinderopvang en onderwijs voor de opdracht om kinderen te ondersteunen in hun brede ontwikkeling. Maar in Den Haag heerst een politieke patstelling. De bekostiging van onderwijs en kinderopvang is verschillend, samenwerken tussen verschillende sectoren lastig en niet afdwingbaar. Rinda den Besten van de PO-Raad en Sharon Gesthuizen van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang willen dat de politiek meer aandacht krijgt voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Meer info
3,90
Leren in Italië

Leren in Italië

Over de Reggio-aanpak is veel geschreven en er zijn vele reizen naar Italië gemaakt. Je kunt je op allerlei verschillende manieren inlezen en laten inspireren. Dit levendige verslagbeschrijft hoe een reisgezelschap geïnspireerd raakt door de doorleefde pedagogiek van Reggio.

Meer info
3,90
Medewerkers werven en behouden

Medewerkers werven en behouden

Het dreigt de komende jaren nog meer op te lopen, de personeelstekorten. Wat doe je als drie vacatures ontstaan voordat je er een hebt ingevuld? Creatieve oplossingen van andere kinderopvangorganisaties kunnen helpen in de aanpak van de tekorten. Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang brengt ze in beeld.

Meer info
3,90
Positionering kinderopvang

Positionering kinderopvang

De kinderopvang maakt grote veranderingen door. Naast de traditionele rol van het opvangen van kinderen van werkende ouders, staat meer en meer de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen centraal. Daarbinnen onderscheidt maatschappelijke kinderopvang zich doordat zij zich ook richt op kinderen van ouders die niet werken. Kenmerken die de kinderopvang aantrekkelijk maken voor (toekomstige) medewerkers.

Meer info
3,90
Twintig tools voor zelfevaluatie

Twintig tools voor zelfevaluatie

Hoe weet je als manager of de kwaliteit van de kinderopvang die je biedt goed is? Is het een kwestie van zien, horen, aanvoelen en het inspectierapport lezen? Bureau Kwaliteit Kinderopvang heeft een menukaart ontwikkeld met twintig instrumenten voor zelfevaluatie. Hiermee kun je dus zelf aan de slag. 

Meer info
3,90