Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig

Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig

Productgroep BBMP 3 2023
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij Spring kinderopvang zijn alle kinderen welkom. Ook kinderen met speciale zorg- of ondersteuningsbehoeften bieden we kansen, zodat zij zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dit doen we door een zo gewoon mogelijke opvoedingsomgeving te bieden. Pedagogisch professionals, pedagogisch coaches, zorgcoördinatoren én ouders spelen hier een cruciale rol.