BBMP 3 2023

BBMP 3 2023

2023

Omschrijving

4 Inzicht in het binnenklimaat
8 Beleid binnenklimaat KION
12 Uniek onderzoek naar binnenklimaat babykamers
15 Humankind: buitenbewustzijn naar binnen brengen
18 Word zelf een binnenklimaat-expert!
22 Te warm op mijn locatie: wat nu?
26 Beschouwing over marktwerking
34 Inzet zorgcoördinatoren bij Spring
38 Afscheid Mutant 1989-2023
42 Verhogen deeltijdfactor kinderopvang
 

EN VERDER...
25 PPINK > Dave Schut. Meedenken over binnenklimaat

31 De Jurist > Martin van der Linden. ‘I have a dream’

32 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. De weg ligt voor je, niet achter je

33 De ondernemer > Corona Koek. Koning éénoog

46 Boeken > Bijsterbosch. Help/hoera, ik ga leidinggeven’

48 Signalementen > Nieuws en publicaties

Afscheid Mutant 1989-2023

Afscheid Mutant 1989-2023

Vele jaren is adviesbureau Mutant in de kinderopvang actief geweest. Met het schrijven van pedagogische publicaties en beleidsplannen, het verzorgen van workshops, presentaties en trainingen. En met het geven van advies aan gemeenten en instellingen over pedagogische kwaliteit. Nu blikken we terug met Anke van Keulen.

Meer info
4,95
BBMP 3 2023 - Complete uitgave

BBMP 3 2023 - Complete uitgave


Inzicht in het binnenklimaat
Beleid binnenklimaat KION
12 Uniek onderzoek naar binnenklimaat babykamers
15 Humankind: buitenbewustzijn naar binnen brengen
18 Word zelf een binnenklimaat-expert!
22 Te warm op mijn locatie: wat nu?
26 Beschouwing over marktwerking
34 Inzet zorgcoördinatoren bij Spring
38 Afscheid Mutant 1989-2023
42 Verhogen deeltijdfactor kinderopvang
 

EN VERDER...
25 PPINK Dave Schut. Meedenken over binnenklimaat

31 De Jurist Martin van der Linden. ‘I have a dream’

32 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. De weg ligt voor je, niet achter je

33 De ondernemer Corona Koek. Koning éénoog

46 Boeken Bijsterbosch. Help/hoera, ik ga leidinggeven’

48 Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
Beleid binnenklimaat KION

Beleid binnenklimaat KION

CO2, temperatuur, luchtvochtigheid: hoe meet, regel en beheer je die? René Jurrius, senior medewerker facilitair bij kinderopvangorganisatie KION, beheert het binnenklimaat van bijna 180 locaties. Hij vertelt over de ontwikkelingen en uitdagingen bij het werken aan een goed binnenklimaat.

Meer info
4,95
Beschouwing over marktwerking

Beschouwing over marktwerking

Ongetwijfeld werken veel ondernemers met passie in de kinderopvang. Maar je kunt er ook goed geld verdienen. Een kleine ondernemer met bijvoorbeeld vijf bso-locaties verdient al snel zoveel geld dat hij of zij zich makkelijk een Porsche en een tweede huis kan veroorloven, bovenop het normale salaris voor de leiding aan de organisatie.

Meer info
4,95
De Jurist. Martin van der Linden: ‘I have a dream’

De Jurist. Martin van der Linden: ‘I have a dream’

Niet voor het eerst buitelen wij met zijn allen over elkaar heen over de rol van kinderopvang en de wijze waarop het een plek moet krijgen in Nederland.
Iedereen vindt iets, roept iets en manipuleert de ander met onderliggende cijfers om zijn of haar gelijk te bewijzen. Wordt de kinderopvang er beter van? Ik denk het niet.

Meer info
Gratis
De ondernemer. Corona Koek: Koning éénoog

De ondernemer. Corona Koek: Koning éénoog

Het zijn weer roerige weken in de kinderopvang. Op 11 april stuurde de minister van SZW twee onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer. Een onderzoek naar financieringsvormen in de kinderopvang en een over mogelijke nieuwe maatregelen die passen bij het toekomstige financieringsstelsel, nodig na het debacle Kinderopvangtoeslag. Een verstandig besluit om deze onderzoeken te laten uitvoeren.

Meer info
Gratis
Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig

Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig

Bij Spring kinderopvang zijn alle kinderen welkom. Ook kinderen met speciale zorg- of ondersteuningsbehoeften bieden we kansen, zodat zij zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dit doen we door een zo gewoon mogelijke opvoedingsomgeving te bieden. Pedagogisch professionals, pedagogisch coaches, zorgcoördinatoren én ouders spelen hier een cruciale rol.

Meer info
4,95
Humankind- buitenbewustzijn naar binnen brengen

Humankind- buitenbewustzijn naar binnen brengen

Het gesprek over binnenklimaat kun je niet voeren zonder het buitenklimaat erbij te betrekken. Buiten zijn is in alle opzichten beter dan binnen. Gelukkig staat buitentijd van kinderen hoog op de kinderopvangagenda. Naast buiten zijn stimuleren en het ‘buiten naar binnen halen’, is binnenklimaat een punt van aandacht. Humankind implementeert op al haar locaties een vergaand monitoringsysteem.

Meer info
4,95
Inzicht in het binnenklimaat

Inzicht in het binnenklimaat

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het binnenklimaat in de kinderopvang. De Covid-19 pandemie maakt extra duidelijk hoe belangrijk goede ventilatie is. Daarnaast hebben een aangename binnentemperatuur en een goede luchtkwaliteit een positief effect op kinderen en pedagogisch medewerkers.

Meer info
4,95
Proeftuin werpt al  eerste vruchten af

Proeftuin werpt al eerste vruchten af

Het merendeel van de medewerkers in de kinderopvang werkt in deeltijd. Afgaand op de eerste resultaten van de proeftuin bij Kind & Co Ludens: een aanzienlijk deel zou best meer willen werken. In dit artikel delen we de voorlopige uitkomsten van de proeftuin. En bekijken we de verdere kansen en voorwaarden voor het verhogen van de deeltijdfactor.

Meer info
4,95
Te warm op mijn locatie: wat nu?

Te warm op mijn locatie: wat nu?

Uit een uitspraak van de Geschillencommissie Kinderopvang blijkt dat kinderopvangorganisaties geen beroep kunnen doen op ‘overmacht’ als ze besluiten locaties te sluiten vanwege extreme hitte. Dit heeft bij menig kinderopvangorganisatie het onderwerp ‘ hitte’ aangewakkerd.

Meer info
4,95
Uniek onderzoek naar binnenklimaat babykamers

Uniek onderzoek naar binnenklimaat babykamers

Hailin Zheng heeft de meest unieke babykamer van Nederland. Van de wereld zelfs. In zijn slaapruimte staan twaalf bedjes opgesteld tegen een muur, zoals in een kinderdagverblijf. Verder struikel je er over tientallen snoeren, toe- en afvoerbuizen, verbindingskabels en vele sensoren. In een bedje ligt een levensgrote babypop, met meerdere slangen in haar achterhoofd.

Meer info
4,95
Word zelf een binnenklimaat-expert!

Word zelf een binnenklimaat-expert!

De app ‘schone lucht kinderopvang en school’ bevat een stappenplan, oplossingen, informatie in begrijpelijke taal en meer. De app is voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, locatiemanagers, houders, conciërges, directeuren en besturen van kinderopvang en onderwijs.

Meer info
4,95