Deskundigheidsbevordering bdKO

Deskundigheidsbevordering bdKO

Productgroep BBMP 04.2023
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

‘De leden van de bdKO investeren veel in deskundigheidsbevordering, streven naar collegiale toetsing en bevorderen het uitwisselen en verdiepen van kennis en ervaring.’ Dit staat in de gedragscode voor leden van deze organisatie. Twee bdKO-bestuursleden, Ruben van der Made en Ileen Purperhart, geven dit pakket vorm. En dat doen ze met heel hun hart.