Deel 5 - De leidsters

Deel 5 - De leidsters

Productgroep Kijken, kijken, kijken
Dorian de Haan Elly Singer | 2005 | 9789066657090
2,90
Abonneeprijs: € 1,16

Omschrijving

Jonge kinderen kunnen heel goed omgaan met botsingen. De meeste botsingen lossen ze op zonder hulp van leidsters. Zelfs na ruzies spelen ze vaak gewoon verder. Toch hebben leidsters een grote invloed. Zowel indirect door positieve relaties tussen de kinderen onderling te ondersteunen, als direct door in te grijpen bij botsingen tussen kinderen. Met betrekking tot botsingen tussen kinderen onderscheiden wij drie rollen voor de leidster:
1. De beschermster, die er voor waakt dat alle kinderen zich veilig voelen en positieve onderlinge relaties hebben.
2. De baas, die waakt over waarden en normen, met de kinderen regels en afspraken maakt, en – als dit nodig is – ingrijpt om ze daaraan te herinneren.
3. De bemiddelaar, die kinderen helpt om samen oplossingen te vinden, verbindt en verzoent, en de ontwikkeling van sociale vaardigheden stimuleert. 

De beschermster
Hoe positiever de relaties tussen de kinderen onderling, hoe opener ze staan voor het samen vinden van oplossingen en verzoeningen. Een hoofdtaak van leidsters is ervoor te zorgen dat kinderen zich persoonlijk veilig en gekend voelen, en goed functioneren binnen het veilige kader van de kindergroep. Ze creëren een cultuur van tederheid. Delen 1 en 2 gingen over wat leidsters kunnen doen om een wij-gevoel tussen de kinderen te laten ontstaan en hoe ze samenspel kunnen ontlokken, regisseren en ondersteunen. Op deze manier kunnen leidsters indirect beı¨nvloeden of kinderen veel of weinig botsingen hebben. Wat dit betreft zijn er enorm grote verschillen in de pedagogische aanpak van leidsters. In eerder onderzoek vonden we in Finse groepen van twee- en driejarigen een gemiddelde van 4 conflicten per uur (Singer & Hannikainen, 2002).