Deel 2 - Nieuwelingen

Deel 2 - Nieuwelingen

Productgroep Kijken, kijken, kijken
Dorian de Haan Elly Singer | 2005 | 9789066657090
2,90
Abonneeprijs: € 1,16

Omschrijving

Als leidster en kinderen gestalte geven aan samenzijn, doen ze dit door goed naar elkaar te kijken, dingen (na) te doen, te spelen, te praten – kortom, door met elkaar te zijn op bepaalde manieren. Ze bouwen een manier van samen zijn op die te beschouwen is als de cultuur van de groep. Ieder kind, en de leidster, heeft daarin zijn of haar eigen bijdrage. Ieder geeft vorm aan bepaalde patronen van met elkaar omgaan. Veel dingen zijn zo vanzelfsprekend dat er nooit over wordt nagedacht. Het is een hele opgave om als nieuweling te ontdekken hoe de cultuur van een groep in elkaar zit. Het meeste blijft onuitgesproken. Gelukkig maar: Het zou toch niet allemaal te onthouden zijn. Het is hard werken om de regels van de groep te leren kennen. Verreweg de meeste kinderen willen er erg graag bij horen en ze werken er dan ook hard aan. Ze geven hun oren goed de kost en houden hun ogen wijd open en langzamerhand nemen ze regels over en nog wat later voegen ze misschien zelf regels toe. Ook de leidsters werken er hard aan. In alle kindercentra zijn er routines om een kind te laten wennen. Het is ook belangrijk om de ouders vertrouwd te maken en met ze vertrouwd te raken. Ze blijven altijd een beetje buitenstaander, maar als ze binnen zijn, horen ze erbij, met hun ervaringen en verlangens. Het is goed als ze de cultuur van de groep een beetje leren kennen en andersom is het goed als de leidster de cultuur van de ouders een beetje kent.
De volgende hoofdstukken zijn een uitnodiging om met nieuwe kinderen mee te kijken naar alle procedures en regels in de groep, te zien hoe nieuwe kinderen mee gaan doen, en om met de ouders te kijken hoe zij en hun kinderen deel kunnen gaan uitmaken van ‘de club’.