De rol van gemeenten bij preventie in het Sociaal Domein

De rol van gemeenten bij preventie in het Sociaal Domein

Productgroep BBMP 2 2018
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Integrale en inclusieve kindcentra zijn een goed middel om het preventief werken vorm te geven: een kindcentrum maakt doorgaande ontwikkellijnen mogelijk, kan segregatie tegengaan en bevordert de samenwerking tussen verschillende soorten professionals uit opvang, onderwijs en jeugdzorg. Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de ontwikkeling van kindcentra?