BBMP 2 2018

BBMP 2 2018

2018

Omschrijving

THEMA: DE KRACHT VAN HET KINDCENTRUM

BBMP 2 2018 (compleet nummer)

BBMP 2 2018 (compleet nummer)

In dit nummer:

 • Integrale kindcentra in 2018, en daarna...
 • Gepersonaliseerd leren heeft de toekomst
 • Een kindcentrum vraagt om netwerkleiderschap
 • De rol van gemeenten bij preventie in het Sociaal Domein
 • Ondernemend in onderwijs
 • Forum > Angelique Sterken: Gepersonaliseerd leren hóórt bij het ikc
 • Pact Column > Anki Duin en Gerdi Meyknecht: Leerkracht van de toekomst
 • De rekenmeester > Ed Buitenhek: De de-regelneven van de kinderopvang
 • De directeur > Corona Koek: De lokale lobby; een korte cursus
 • BdKO > Lida Schepers: Ook gemeenten willen de ontwikkeling van kinderen faciliteren
 • Werkveld > Jolanda van Manen: Vroegsignalering kindermishandeling
 • Boeken > Maria Jongsma: Échte winst
 • Werkveld > Dyantha van Rooij: Kinderopvang Mundo opent integraal kindcentrum voor 0 tot 100 jaar
 • Forum > Josette Hoex: De missing link in IKK: de horizontale 0-jarigengroep
 • Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden
Meer info
12,95
De rol van gemeenten bij preventie in het Sociaal Domein

De rol van gemeenten bij preventie in het Sociaal Domein

Integrale en inclusieve kindcentra zijn een goed middel om het preventief werken vorm te geven: een kindcentrum maakt doorgaande ontwikkellijnen mogelijk, kan segregatie tegengaan en bevordert de samenwerking tussen verschillende soorten professionals uit opvang, onderwijs en jeugdzorg. Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de ontwikkeling van kindcentra?

Meer info
4,95
Een kindcentrum vraagt om netwerkleiderschap

Een kindcentrum vraagt om netwerkleiderschap

Onderwijsdirecteur, kinderopvangmanager? Wie wordt de directeur van het nieuwe kindcentrum? Geen van beiden, of… allebei! De ontwikkeling van het kindcentrum gaat hard. In deze ontwikkeling ontwikkelt zich het inzicht in wat een kindcentrum vraagt van een directeur: een nieuw soort leiderschap dat het leiderschap van de oude onderwijsdirecteur of kinderopvangmanager overstijgt.

Meer info
4,95
Gepersonaliseerd leren als stille revolutie

Gepersonaliseerd leren als stille revolutie

Gepersonaliseerd leren is een thema dat in de discussies rond het kindcentrum steeds vaker boven komt drijven. Verderop in deze BBMP vertelt Angelique Sterken hoe gepersonaliseerd leren in de praktijk van het kindcentrum vorm kan krijgen. In dit interview vertelt hoogleraar Peter van Lieshout wat we onder gepersonaliseerd leren moeten verstaan en in welke context we het begrip moeten plaatsen als we nadenken over de gezamenlijke inrichting van onderwijs en kinderopvang.

Meer info
4,95
Gepersonaliseerd leren hóórt bij het ikc

Gepersonaliseerd leren hóórt bij het ikc

De rubriek BBMP-Forum staat open voor bijdragen van lezers en andere deskundigen uit het veld. Op deze pagina’s breekt Angelique Sterken een lans voor gepersonaliseerd leren in het ikc. Gepersonaliseerd leren is bij uitstek een leermethode die past in het ikc, stelt zij. Juist omdat deze eigentijdse werkwijze een andere manier van organiseren vraagt en voorkomt dat de regels van ‘gisteren’ overheersen. De organisatie is zo ingericht dat het leerproces leidt tot verbetering van kwaliteit. Je benut hiermee de kracht van meerdere disciplines ingericht op de totale ontwikkeling van het kind en de doorgaande leerlijn. Als ikc-ontwikkelaar en onderwijs adviseur begeleid ze scholen en kindcentra bij het in ptaktijk brengen van gepersonaliseerd leren.

Meer info
4,95
Integrale kindcentra in 2018, en daarna...

Integrale kindcentra in 2018, en daarna...

Na aanvankelijke teleurstelling over het regeerakkoord van kabinet Rutte III, waarin geen woord over de ontwikkeling van integrale kindcentra, heeft de ikc-beweging zich snel herpakt. Overal in het land gaan de ontwikkelingen voor het samenbrengen van onderwijs en kinderopvang (en jeugdzorg) immers in hoog tempo door. En ook zal het kabinet nog met een antwoord moeten komen op het advies van de Taskforce Onderwijs en kinderopvang, met daarin veertien aanbevelingen.

Meer info
4,95
Leerkracht van de toekomst

Leerkracht van de toekomst

PACT heeft de afgelopen periode met veld en opleidingenwereld nagedacht over de pedagogische professional van de toekomst: de spin in het web van de talentontwikkeling van kinderen. Er is ervaring opgedaan met interdisciplinaire teams; leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gespecialiseerde gedragsexperts die samenwerken op de werkvloer. PACT ontdekte dat meer handen en meer deskundigheid in de school hielp, dat professionals daar al snel enthousiast van werden en zich gesteund voelden, dat de focus minder snel op het ‘zorgelijke’ kind lag maar verschoof naar versterking van het pedagogisch klimaat en dat er sprake was van minder uitstroom naar specialistische voorzieningen.

Meer info
4,95
Ondernemend in onderwijs

Ondernemend in onderwijs

’s-Hertogenbosch kent SIGNUM. Een organisatie voor primair onderwijs, met 25 scholen verspreid over alle stadsdelen. Hun missie: een toonaangevende bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen. SIGNUM vindt het belangrijk dat iedere school een kindcentrum vormt en een maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt. Er wordt daarom nauw samengewerkt met kinderopvangorganisaties. Jan Timmers was tot 1 februari van dit jaar de bestuursvoorzitter van SIGNUM. Een interview over ontwikkelkansen, samenwerking, drijfveren en afscheid.

Meer info
4,95