De resultaten van het pre-COOL onderzoek

De resultaten van het pre-COOL onderzoek

Productgroep BBMP 05.2016
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Al sinds de formele introductie van de vve is de effectiviteit van de vve-programma’s in twijfel getrokken. De argumenten vóór vve werden gezocht in internationaal onderzoek waarvan de resultaten niet altijd pasten op de Nederlandse situatie. Nederlands onderzoek leek geen bevestiging te vinden voor de effectiviteit. Inmiddels zijn de data van Pre- COOL geanalyseerd. Op basis van deze data concluderen de onderzoekers: ja, het bieden van voorschoolse opvang en educatie aan kinderen in een achterstandssituatie heeft zin.