BBMP 05.2016

BBMP 05.2016

2016

Omschrijving

THEMA: ouderbetrokkenheid 

Acht Brusselse organisaties werken aan een goed ouderbeleid

Acht Brusselse organisaties werken aan een goed ouderbeleid

Dat kinderopvang een opvoedingsondersteunende functie heeft, staat buiten kijf. Kinderopvang biedt ademruimte in een druk gezinsleven en mogelijkheden voor kinderen om met elkaar te spelen. Maar kinderopvang kan meer betekenen in het leven van ouders en kinderen. Voorwaarde is een –goede samenwerking tussen kindbegeleiders en ouders. In Brussel onderzochten acht kinderopvangorganisaties hoe zij het bondgenootschap met ouders kunnen versterken.

Meer info
4,95
Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dít kind

Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dít kind

Er zijn vele wegen naar Rome, maar er is maar één weg naar ouderbetrokkenheid. Die weg loop via Het Gesprek. Dat gesprek zul je moeten organiseren, want het ontstaat niet vanzelf. En je zult het gesprek moeten leiden, want het is best moeilijk om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt.

Meer info
4,95
BBMP 05.2016 (compleet nummer)

BBMP 05.2016 (compleet nummer)

THEMA:ouderbetrokkenheid Nadenken over de manier waarop je ouders kunt betrekken bij het werk met de kinderen in de kinderopvang of in het onderwijs, gebeurt al sinds het ontstaan van scholen en de inrichting van het eerste kinderdagverblijf. Vanzelfsprekend! Hoe die betrokkenheid vorm krijgt, verandert met de tijd. Nu kinderopvang en onderwijs steeds meer samenwerken, wordt het tijd om de vraag te stellen: wat doen we met de ouders? Een thema dat verkend werd met gastredacteuren Annegreet van Dijk, SKA en Annelies Kassenberg, Hanze Hogeschool Groningen.

4 Ouderbetrokkenheid in kinderopvang en onderwijs De ouder als klant of als pedagogisch partner? | Wilma Schepers
8 Het positieve eff ect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs Een interview met Adri Menheere, Hoge School van Amsterdam.
9 Ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie Een interview met Hilde Kalthoff , Nederlands Jeugdintsituut.
12 Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dít kind Een interview met David Kranenberg, Actief Ouderschap.
16 Werken met ouders in een stedelijke omgeving De grote stad met haar superdiverse bevolkingssamenstelling, maakt het samenwerken nog minder vanzelfsprekend. Het is aan de school of kinderopvangorganisatie om de brug naar ouders te slaan. Een interview met Ron Oostdam, Hogeschool van Amsterdam. | Aart Verschuur
22 Betrokkenheid vanuit vertrouwen Crèches parentales zijn crèches die bestaan voor en dankzij de betrokkenheid van ouders. | Yvette Vervoort
24 Acht Brusselse organisaties werken aan een goed ouderbeleid In Brussel onderzochten acht kinderopvangorganisaties hoe zij het bondgenootschap met ouders kunnen versterken. | Ellen Rutgeerts
EN VERDER...
9 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: De marge op maatwerk…
28 Boeken > Clarine de Leve: Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve.
30 NVTK > Lida Schepers: Het Nieuwe Toezicht
32 Oberon> Marleen Kieft & Michiel van der Grinten: Samenwerking in beeld
37 De directeur > Corona Koek: Controverse in het spelen-lerendebat
38 Wetenschap > Saskia van Schaik, Paul Leseman en Annemiek Veen: De resultaten van het pre-COOL onderzoek
43 Pact Column > Astrid Ottenheym: Samen! Met ouders, kinderen en leerkrachten
46 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service

Meer info
12,95
Betrokkenheid vanuit vertrouwen

Betrokkenheid vanuit vertrouwen

In de rubriek Werkveld rapporteren professionals in het veld over hun bevindingen. Deze keer vertelt Yvette Vervoort, bestuurslid van ChildCare International, over wat zij leerde van een werkbezoek aan Colline ACEPP Nord Pas de Calais in Lille. ACEPP is een Franse organisatie die onder andere crèches parentales ondersteunt, verspreid over heel het land. Een crèche parentale is geen ouderparticipatiecrèche zoals we die – sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw – in Nederland kennen. Het zijn wel crèches die bestaan dankzij de betrokkenheid van ouders.

Meer info
4,95
De ouder als klant of als pedagogisch partner?

De ouder als klant of als pedagogisch partner?

Nadenken over de manier waarop je ouders kunt betrekken bij het werk met de kinderen in de kinderopvang of in het onderwijs, gebeurt al sinds het ontstaan van scholen (heel lang geleden) en de inrichting van het eerste kinderdagverblijf (ook best wel lang geleden). Vanzelfsprekend. Hoe die betrokkenheid vorm krijgt, verandert met de tijd. Nu kinderopvang en onderwijs steeds meer samenwerken, wordt het tijd om de vraag te stellen: wat doen we met de ouders? Een inleiding op het thema.

Meer info
4,95
De resultaten van het pre-COOL onderzoek

De resultaten van het pre-COOL onderzoek

Al sinds de formele introductie van de vve is de effectiviteit van de vve-programma’s in twijfel getrokken. De argumenten vóór vve werden gezocht in internationaal onderzoek waarvan de resultaten niet altijd pasten op de Nederlandse situatie. Nederlands onderzoek leek geen bevestiging te vinden voor de effectiviteit. Inmiddels zijn de data van Pre- COOL geanalyseerd. Op basis van deze data concluderen de onderzoekers: ja, het bieden van voorschoolse opvang en educatie aan kinderen in een achterstandssituatie heeft zin.

Meer info
4,95
Het positieve effect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Het positieve effect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Het hogere doel van ouderbetrokkenheid ligt in het leerrendement voor de kinderen. Dat is een belangrijk maar ook een eenzijdig gegeven. Ouderbetrokkenheid maakt zoveel meer mogelijk. Ouderbetrokkenheid maakt dat kinderen beter in hun vel gaan zitten. En ouders blijken er zelf ook veel aan hebben (dubbelinterview). 

Meer info
4,95
Werken met ouders in een stedelijke omgeving

Werken met ouders in een stedelijke omgeving

Samenwerken met ouders in een stad is echt wat anders dan samenwerken in een dorp of vinexwijk. Waar ouders in een dorp de school en de peuterspeelzaal als ‘van hun’ beschouwen, voelen zij in een stad vaak grote afstand en gaan met moeite de drempel over om contact te maken met de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De grote stad met haar superdiverse bevolkings samenstelling, maakt het samenwerken nog minder vanzelfsprekend. Het is aan de school of kinderopvangorganisatie om de brug naar ouders te slaan.

Meer info
4,95