De ondernemer. Corona Koek: Koning éénoog

De ondernemer. Corona Koek: Koning éénoog

Productgroep BBMP 3 2023
Corona Koek | 2023
Gratis

Omschrijving

Het zijn weer roerige weken in de kinderopvang. Op 11 april stuurde de minister van SZW twee onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer. Een onderzoek naar financieringsvormen in de kinderopvang en een over mogelijke nieuwe maatregelen die passen bij het toekomstige financieringsstelsel, nodig na het debacle Kinderopvangtoeslag. Een verstandig besluit om deze onderzoeken te laten uitvoeren.