Bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen en inclusie

Bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen en inclusie

Productgroep BBMP 03.2021
Pauline Slot | 2021
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is toenemende politieke en maatschappelijke aandacht voor de kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. Dit duidt op een breed gedragen consensus over het belang van de kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. In dit artikel gaan we nader in op de pedagogische kwaliteit en het aanbod van spel en activiteiten en hoe deze bijdragen aan het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen op basis van gegevens van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.