BBMP 06.2020 - complete uitgave

BBMP 06.2020 - complete uitgave

Productgroep BBMP 06.2020
2020
14,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

4 Klanttevredenheidsonderzoek Verbetermeter maakt de resultaten van tevredenheidsonderzoek à la minute zichtbaar, in een dashboard met actuele informatie op verschillende niveaus. | Maria Jongsma

8 Kindvolgsystemen koppelen De meeste kindvolgsystemen staan los van het kinderdagopvangprogramma en het programma dat de school gebruikt voor administratieve gegevens en de gegevens om kinderen te volgen. Voor het overdragen van gegevens is dat een gemiste kans. Maar koppelen kán. | Elsbeth Schouten

14 Aan de bak met ict Een interview met Wendy Krudde. Als informatiemanager heeft zij in de afgelopen anderhalf jaar de ict bij kinderopvangorganisatie TintelTuin een nieuwe draai gegeven. | Aart Verschuur

18 Interactief bewegen met kinderen Springlab wil een daadwerkelijke verandering teweegbrengen in het onderwijs: de transitie van zittend naar bewegend leren. Daarom heeft Springlab de beweegvloer voor jonge kinderen ook geschikt gemaakt voor kinderen in de leeftijd 4-7 jaar. | Ashley Cowles

22 Weer erkenning voor het jonge kind ‘Spelende ontwikkeling’ van dreumesen, peuters en kleuters vraagt om speciale expertise bij de pabo’s. In september 2020 zijn vijf experimentele gespecialiseerde pabo-opleidingen voor het jonge kind van start gegaan. | Wilma Schepers

28 Planmatig samenwerken in ikc’s In de regio Haaglanden werken vier kinderopvang/ onderwijsorganisaties samen in het project ‘Van samen werken naar samenwerken’. Met als doel hun eigen samenwerkingsprocessen te versnellen, de ontwikkelingen te borgen binnen de organisaties en uit te groeien tot een regionaal kennisplatform op het gebied van leren en ontwikkelen. | Angelique Sterken

31 Hongeren naar kennis Onderzoekers en pedagogisch professionals zijn enorm enthousiast over de komst van het Expertisecentrum Kinderopvang. De onderzoekers ervaren het als een enorme verrijking om directe feedback te krijgen van de professionals uit de praktijk. En omgekeerd is de honger naar kennis onder de pedagogisch professionals enorm. | Wilma Schepers

EN VERDER...
13 De Jurist > Martin van der Linden
Ict’ers, waar blijven jullie?
27 De Directeur > Muriëlle Springer
Het onbekende pad naar de toekomst
34 bdKO > Lida Schepers
Inspelen op verandering
37 Pact > Onno Hoorn
De ideale ‘schooldag’
38 Boeken > Van Duuren en De Leve
Over Concentratie, Online werkvormen en
Partners door dik en dun
40 Wetenschap > Romijn, Slot, Muller,
Bekkering en Leseman
Kwaliteit van babyopvang
44 Signalementen > Nieuws en publicaties