BBMP 06.2020

BBMP 06.2020

2020

Omschrijving

Thema: ICT in de kinderopvang

Aan de bak met ict

Aan de bak met ict

Wendy Krudde heeft als informatiemanager in de afgelopen anderhalf jaar de ict bij kinderopvangorganisatie TintelTuin een nieuwe draai gegeven. Bij haar aantreden treft zij een wat verouderd ict-landschap aan. Nu is alles anders.

Meer info
4,95
BBMP 06.2020 - complete uitgave

BBMP 06.2020 - complete uitgave

4 Klanttevredenheidsonderzoek Verbetermeter maakt de resultaten van tevredenheidsonderzoek à la minute zichtbaar, in een dashboard met actuele informatie op verschillende niveaus. | Maria Jongsma

8 Kindvolgsystemen koppelen De meeste kindvolgsystemen staan los van het kinderdagopvangprogramma en het programma dat de school gebruikt voor administratieve gegevens en de gegevens om kinderen te volgen. Voor het overdragen van gegevens is dat een gemiste kans. Maar koppelen kán. | Elsbeth Schouten

14 Aan de bak met ict Een interview met Wendy Krudde. Als informatiemanager heeft zij in de afgelopen anderhalf jaar de ict bij kinderopvangorganisatie TintelTuin een nieuwe draai gegeven. | Aart Verschuur

18 Interactief bewegen met kinderen Springlab wil een daadwerkelijke verandering teweegbrengen in het onderwijs: de transitie van zittend naar bewegend leren. Daarom heeft Springlab de beweegvloer voor jonge kinderen ook geschikt gemaakt voor kinderen in de leeftijd 4-7 jaar. | Ashley Cowles

22 Weer erkenning voor het jonge kind ‘Spelende ontwikkeling’ van dreumesen, peuters en kleuters vraagt om speciale expertise bij de pabo’s. In september 2020 zijn vijf experimentele gespecialiseerde pabo-opleidingen voor het jonge kind van start gegaan. | Wilma Schepers

28 Planmatig samenwerken in ikc’s In de regio Haaglanden werken vier kinderopvang/ onderwijsorganisaties samen in het project ‘Van samen werken naar samenwerken’. Met als doel hun eigen samenwerkingsprocessen te versnellen, de ontwikkelingen te borgen binnen de organisaties en uit te groeien tot een regionaal kennisplatform op het gebied van leren en ontwikkelen. | Angelique Sterken

31 Hongeren naar kennis Onderzoekers en pedagogisch professionals zijn enorm enthousiast over de komst van het Expertisecentrum Kinderopvang. De onderzoekers ervaren het als een enorme verrijking om directe feedback te krijgen van de professionals uit de praktijk. En omgekeerd is de honger naar kennis onder de pedagogisch professionals enorm. | Wilma Schepers

EN VERDER...
13 De Jurist > Martin van der Linden
Ict’ers, waar blijven jullie?
27 De Directeur > Muriëlle Springer
Het onbekende pad naar de toekomst
34 bdKO > Lida Schepers
Inspelen op verandering
37 Pact > Onno Hoorn
De ideale ‘schooldag’
38 Boeken > Van Duuren en De Leve
Over Concentratie, Online werkvormen en
Partners door dik en dun
40 Wetenschap > Romijn, Slot, Muller,
Bekkering en Leseman
Kwaliteit van babyopvang
44 Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
De Directeur. Muriëlle Springer: Het onbekende pad naar de toekomst

De Directeur. Muriëlle Springer: Het onbekende pad naar de toekomst

Daar zitten we weer. Om zeven uur voor de televisie. Opnieuw de bekende beelden van de premier en de doventolk. De boodschap waarvan we weten dat die zou komen. Terwijl de maatregelen worden opgesomd, kijk ik in mijn agenda naar wat er voor mij de komende tijd zal veranderen. Fysieke ontmoetingen omzetten naar online meetings, etentjes annuleren. Ondertussen verschijnen de eerste flauwe corona-grappen in de groepsapps. Opnieuw verandering en onzekerheid.

Meer info
Gratis
De Jurist. Martin van der Linden: Ict’ers, waar blijven jullie?

De Jurist. Martin van der Linden: Ict’ers, waar blijven jullie?

Wat zou het mooi zijn als op elke kinderopvanglocatie de aanwezigheid van kinderen en pedagogisch medewerkers automatisch wordt geregistreerd. Dat elke groep op de juiste tijd automatisch wordt verlicht en op temperatuur gebracht, dat continu temperatuur en CO2 wordt gemeten, opgeslagen en bijgesteld. Of denk aan automatische registratie van lunchtijden (3-uursregeling) en het vier-ogenprincipe.

Meer info
Gratis
Hongeren naar kennis

Hongeren naar kennis

Het nieuwe Expertisecentrum Kinderopvang is met groot enthousiasme ontvangen door pedagogisch onderzoekers en professionals uit de praktijk. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelteams aan het werk. Zij houden zich bezig met talentontwikkeling, ruimte geven voor autonomie van het kind en onderlinge interacties. 

Meer info
4,95
Interactief bewegen met kinderen

Interactief bewegen met kinderen

Om bewegend leren toe te passen zijn de klassieke tafeltjes en stoeltjes niet meer nodig. De sociale startup Springlab focust zich op de vloer. De beweegvloer maakt een vloeroppervlakte van 2x3 m interactief: een beamer met bewegingssensor projecteert spellen op de vloer en meet vervolgens de bewegingen van kinderen. Die bewegingen worden dan ingezet bij speciale interactieve spellen.

Meer info
4,95
Kindvolgsystemen koppelen

Kindvolgsystemen koppelen

Opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één dak. Daarin voorzien integrale kindcentra (ikc’s). Sinds 2007 wordt kinderopvang verbonden aan scholen. Dat betekent nog niet automatisch dat de overgang van kinderen naar de basisschool soepel verloopt. Daarvoor is integratie van systemen op de kinderopvang en de basisschool nodig.

Meer info
4,95
Klanttevredenheidsonderzoek: Van dikke rapporten naar direct contact

Klanttevredenheidsonderzoek: Van dikke rapporten naar direct contact

Tevredenheidsonderzoek onder ouders helpt kinderopvangorganisaties om in beeld te krijgen hoe ouders over de opvang van hun kind denken. Dat was vaak een arbeidsintensief traject, waar automatisering ook aan kinderopvangorganisaties een kans biedt om dit effectiever op te pakken.

Meer info
4,95
Planmatig samenwerken in ikc’s

Planmatig samenwerken in ikc’s

Op steeds meer locaties in het land zijn kindcentra een feit. Basisscholen en kinderopvangorganisaties spreken af meer samen te werken en geven hun locatie een gezamenlijke naam en logo. In de praktijk blijkt samenwerken echter niet zo eenvoudig. Samenwerking vraagt om draagvlak en draagkracht, bij medewerkers en op bestuurlijk niveau. Dit vraagt om echte procesbegeleiders.

Meer info
4,95
Weer erkenning voor het jonge kind

Weer erkenning voor het jonge kind

Het begeleiden van jonge kinderen in hun ontwikkeling is een vak dat niet onder doet voor het lesgeven aan oudere kinderen. Dreumesen én peuters én kleuters leren door te spelen, door zelf te doen, te ervaren. Volwassenen die hen begeleiden moeten kunnen invoelen en meebeleven hoe kinderen dat doen, hoe zij zich spelend ontwikkelen. Dat vraagt om een speciale expertise, die nu erkenning krijgt in de gespecialiseerde pabo jonge kind.

Meer info
4,95
Wetenschap. Kwaliteit van babyopvang

Wetenschap. Kwaliteit van babyopvang

De kwaliteit van de babyopvang staat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling en terecht. Baby’s en dreumesen zijn in de opvang sterk afhankelijk van hun verzorgers en bevinden zich in een levensfase waarin zij grote stappen in hun ontwikkeling doormaken. Het is daarom cruciaal dat de kwaliteit van de babyopvang goed geborgd is. Maar hoe staat het met de kwaliteit van de babyopvang? En welke kenmerken dragen eigenlijk bij aan een hoge kwaliteit babyopvang?

Meer info
4,95