BBMP 06.2016 (compleet nummer)

BBMP 06.2016 (compleet nummer)

Productgroep BBMP 06.2016
2016
12,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

THEMA:huisvestingsvraagstukken Een kindcentrum vraagt niet alleen om de afstemming van het pedagogisch doen en laten, het vraagt ook om gezamenlijk te stapelen stenen, gezamenlijk in te richten ruimtes en gezamenlijke investeringen. Met creativiteit kun je heel veel van de praktische problemen oplossen die je tegenkomt bij de bouw van een kindcentrum. Om het kindcentrum echt van de grond te krijgen, moet er aan de voorwaardelijke kant nog wel wat veranderen. Een thema dat verkend werd met gastredacteuren Ed Hoekstra, Bureau Acta, en Marco van Zandwijk, Ruimte-OK

4 Huisvestingsvraagstukken voor het kindcentrum De gemeente als spelverdeler | Wilma Schepers
7 Zorgplicht gemeenten voor kinderopvang Financiering van kinderopvang moet op de schop | Aart Verschuur
13 De race is nog niet gelopen… Een collegiaal gesprek over de kwetsbare positie van de kinderopvang | Wilma Schepers
17 Een schooldirecteur als kinderopvangondernemer Integraal kindcentrum De Kubus in Druten | Wilma Schepers
18 Vanuit één visie tot één gebouw | Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
21 Ontwikkeling van kinderen is gebaat bij een gelijk speelveld | Brancheorganisatie Kinderopvang
22 Ruimte-OK: Een investeringsfonds voor kindcentra Een kindcentrum fi nancieren is, dat is nog niet zo eenvoudig. | Martin van Osch
26 De merkwaarde van huisvesting Een andere blik op huisvesting van kinderopvang: Branding | Walter Hardenberg
EN VERDER...
25 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Het ikc: zoek het probleem bij de oplossing…
27 De directeur > Corona Koek: De schouders onder onze verzorgingsstaat!
30 Boeken > Maria Jongsma: Inspiratie voor samen werken en samen bouwen 32 bdKO > Lida Schepers: Intervisie, onmisbaar voor goed leiderschap
34 Forum > Marianne van Duuren: Het kindbeeld als kompas
38 Wetenschap > Martine Broekhuizen: Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen
43 Pact Column > Emile Eshuis: Kindcentrum de Aventurijn in Middelburg
44 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service