BBMP 06.2016

BBMP 06.2016

2016

Omschrijving

THEMA:huisvestingsvraagstukken

BBMP 06.2016 (compleet nummer)

BBMP 06.2016 (compleet nummer)

THEMA:huisvestingsvraagstukken Een kindcentrum vraagt niet alleen om de afstemming van het pedagogisch doen en laten, het vraagt ook om gezamenlijk te stapelen stenen, gezamenlijk in te richten ruimtes en gezamenlijke investeringen. Met creativiteit kun je heel veel van de praktische problemen oplossen die je tegenkomt bij de bouw van een kindcentrum. Om het kindcentrum echt van de grond te krijgen, moet er aan de voorwaardelijke kant nog wel wat veranderen. Een thema dat verkend werd met gastredacteuren Ed Hoekstra, Bureau Acta, en Marco van Zandwijk, Ruimte-OK

4 Huisvestingsvraagstukken voor het kindcentrum De gemeente als spelverdeler | Wilma Schepers
7 Zorgplicht gemeenten voor kinderopvang Financiering van kinderopvang moet op de schop | Aart Verschuur
13 De race is nog niet gelopen… Een collegiaal gesprek over de kwetsbare positie van de kinderopvang | Wilma Schepers
17 Een schooldirecteur als kinderopvangondernemer Integraal kindcentrum De Kubus in Druten | Wilma Schepers
18 Vanuit één visie tot één gebouw | Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
21 Ontwikkeling van kinderen is gebaat bij een gelijk speelveld | Brancheorganisatie Kinderopvang
22 Ruimte-OK: Een investeringsfonds voor kindcentra Een kindcentrum fi nancieren is, dat is nog niet zo eenvoudig. | Martin van Osch
26 De merkwaarde van huisvesting Een andere blik op huisvesting van kinderopvang: Branding | Walter Hardenberg
EN VERDER...
25 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Het ikc: zoek het probleem bij de oplossing…
27 De directeur > Corona Koek: De schouders onder onze verzorgingsstaat!
30 Boeken > Maria Jongsma: Inspiratie voor samen werken en samen bouwen 32 bdKO > Lida Schepers: Intervisie, onmisbaar voor goed leiderschap
34 Forum > Marianne van Duuren: Het kindbeeld als kompas
38 Wetenschap > Martine Broekhuizen: Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen
43 Pact Column > Emile Eshuis: Kindcentrum de Aventurijn in Middelburg
44 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service

Meer info
12,95
De merkwaarde van huisvesting

De merkwaarde van huisvesting

Nu er zo hard wordt nagedacht over de huisvesting van kinderopvang in kindcentra, is het een goede gedachteoefening om je te realiseren dat de verpakking iets zegt over de inhoud. In het dagelijks leven leg je die koppeling vrij intuïtief. Maar als je toch al nadenkt over enerzijds een waardegedreven pedagogisch beleid en anderzijds over wie de ouders en kinderen zijn voor wie je iets wil betekenen, dan kan het handig zijn daar schematisch over na te denken: branding.

Meer info
4,95
De race is nog niet gelopen… Een collegiaal gesprek over de kwetsbare positie van de kinderopvang

De race is nog niet gelopen… Een collegiaal gesprek over de kwetsbare positie van de kinderopvang

Kindcentra 2020 mag dan de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang hoog op de agenda willen plaatsen, voor bestuurders in het onderwijs lijkt de samenwerking tussen onderwijsorganisaties en gemeenten een hogere prioriteit te hebben. Daar is de ‘doordecentralisatie’ het grote thema. Als die van de grond komt, biedt dat kansen voor het kindcentrum. 

Meer info
4,95
Een schooldirecteur als kinderopvangondernemer

Een schooldirecteur als kinderopvangondernemer

Waar een wil is, is een weg. Dat is het verhaal van ikc De Kubus in Druten. Toen de kans zich voordeed – De Kubus mocht nieuwbouwen – besloten de directeur en zijn team dat hun nieuwe school een integraal kindcentrum moest worden. De school besloot zelf de kinderopvang voor haar rekening te nemen, op eigen risico. Dat betekende dat er eigen financiering gezocht moest worden.

Meer info
4,95
Huisvestingsvraagstukken voor het kindcentrum

Huisvestingsvraagstukken voor het kindcentrum

Een kindcentrum vraagt niet alleen om de afstemming van het pedagogisch doen en laten, het vraagt ook om gezamenlijk te stapelen stenen, gezamenlijk in te richten ruimtes en gezamenlijke investeringen. Met creativiteit kun je heel veel van de praktische problemen oplossen die je tegenkomt bij de bouw van een kindcentrum. Om het kindcentrum echt van de grond te krijgen moet er aan de voorwaardelijke kant nog wel wat veranderen. Daar kán de gemeente een rol in spelen.

Meer info
4,95
Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen (wetenschap)

Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen (wetenschap)

Hoe belangrijk is het dat kinderen opgroeien in een vertrouwde omgeving waarin zij op vanzelfsprekende wijze kennismaken met kinderen met een andere huidskleur of met een andere culturele achtergrond en met kinderen met fysieke of mentale mogelijkheden die anders zijn? Jong geleerd is oud gedaan! Voor onze toekomstige samen leving is het nodig dat kinderen op jonge leeftijd deze verschillen leren respecteren en waarderen. Binnen het Europese onderzoeksproject CARE besteden de onderzoekers aandacht aan de vraag hoe onze systemen voor opvang en onderwijs daaraan kunnen bijdragen. Voor hen was de eerste vraag om te stellen: wat denken direct betrokkenen zelf over het belang van diversiteit en inclusie?

Meer info
4,95
Ruimte-OK: Een investeringsfonds voor kindcentra Een kindcentrum fi nancieren is, dat is nog niet zo eenvoudig

Ruimte-OK: Een investeringsfonds voor kindcentra Een kindcentrum fi nancieren is, dat is nog niet zo eenvoudig

Voor de kinderopvang is het vinden van externe financiers altijd al een behoorlijke opgave geweest. Voor het onderwijs loopt de financiering traditioneel via de gemeenten en is daardoor goed gedekt. Maar wat nu als je nieuwbouw voor een kindcentrum wilt realiseren? Dat is een vraag waar het antwoord niet een-twee-drie op te geven is. Maar er zijn mogelijkheden!

Meer info
4,95
Zorgplicht gemeenten voor kinderopvang

Zorgplicht gemeenten voor kinderopvang

De organisatie en de financiering van de kinderopvang moet op de schop, vindt Kindcentra 2020. Die moeten meer aansluiten bij het onderwijs. Een van de wegen naar dit Rome, is gemeenten zorgplicht te geven voor de huisvesting van de kinderopvang. Maar of gemeenten daarop zitten te wachten?

Meer info
4,95