BBMP 05.2016 (compleet nummer)

BBMP 05.2016 (compleet nummer)

Productgroep BBMP 05.2016
2016
12,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

THEMA:ouderbetrokkenheid Nadenken over de manier waarop je ouders kunt betrekken bij het werk met de kinderen in de kinderopvang of in het onderwijs, gebeurt al sinds het ontstaan van scholen en de inrichting van het eerste kinderdagverblijf. Vanzelfsprekend! Hoe die betrokkenheid vorm krijgt, verandert met de tijd. Nu kinderopvang en onderwijs steeds meer samenwerken, wordt het tijd om de vraag te stellen: wat doen we met de ouders? Een thema dat verkend werd met gastredacteuren Annegreet van Dijk, SKA en Annelies Kassenberg, Hanze Hogeschool Groningen.

4 Ouderbetrokkenheid in kinderopvang en onderwijs De ouder als klant of als pedagogisch partner? | Wilma Schepers
8 Het positieve eff ect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs Een interview met Adri Menheere, Hoge School van Amsterdam.
9 Ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie Een interview met Hilde Kalthoff , Nederlands Jeugdintsituut.
12 Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dít kind Een interview met David Kranenberg, Actief Ouderschap.
16 Werken met ouders in een stedelijke omgeving De grote stad met haar superdiverse bevolkingssamenstelling, maakt het samenwerken nog minder vanzelfsprekend. Het is aan de school of kinderopvangorganisatie om de brug naar ouders te slaan. Een interview met Ron Oostdam, Hogeschool van Amsterdam. | Aart Verschuur
22 Betrokkenheid vanuit vertrouwen Crèches parentales zijn crèches die bestaan voor en dankzij de betrokkenheid van ouders. | Yvette Vervoort
24 Acht Brusselse organisaties werken aan een goed ouderbeleid In Brussel onderzochten acht kinderopvangorganisaties hoe zij het bondgenootschap met ouders kunnen versterken. | Ellen Rutgeerts
EN VERDER...
9 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: De marge op maatwerk…
28 Boeken > Clarine de Leve: Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve.
30 NVTK > Lida Schepers: Het Nieuwe Toezicht
32 Oberon> Marleen Kieft & Michiel van der Grinten: Samenwerking in beeld
37 De directeur > Corona Koek: Controverse in het spelen-lerendebat
38 Wetenschap > Saskia van Schaik, Paul Leseman en Annemiek Veen: De resultaten van het pre-COOL onderzoek
43 Pact Column > Astrid Ottenheym: Samen! Met ouders, kinderen en leerkrachten
46 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service