BBMP 04.2020 - complete uitgave

BBMP 04.2020 - complete uitgave

Productgroep BBMP 04.2020
2020
14,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Met in dit nummer: 

4    Over toeslagen en corona

De kinderopvang is in de coronacrisis ‘zomaar’ benoemd tot vitale sector voor onze samenleving. En ook de toeslagenaffaire heeft grote effecten: we kunnen ons opmaken voor directe financiering van kinderopvang. Twee mega-events die de kinderopvang op z’n grondvesten laten schudden.| Aart Verschuur

10    Meer hbo’ers nodig

Unitonderwijs, integrale kindcentra, voor- en vroegschoolse educatie. Drie ontwikkelingen in Nederland die veel vragen van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg. Ontwikkelingen waarin hbo-professionals met een Associate degree op zak weleens een sleutelrol kunnen spelen. | Laura Hofenk

14    Leiderschap in ikc’s

In elke opleiding die KPZ geeft, zit een professionele identiteitslijn waarlangs studenten zich ontwikkelen tot professionals die zich steeds beter bewust zijn van hun eigen professionele identiteit én die van de ander. | Vivian Tevreden

16    Ondersteuning bij subsidieaanvragen

Ondernemers in de kinderopvang kennen vaak niet alle subsidiemogelijkheden voor opleiding en kennisontwikkeling van medewerkers. Een combinatie van onbekendheid, tijdgebrek en rompslomp houdt ze tegen. WerkendLeren biedt begeleiding. | Barbel van Zuylen

20    Online leren is booming

Kinderopvangorganisaties, opleidingen en trainingsbureaus zijn meteen bij aanvang van de coronacrisis aan de slag gegaan om trainingen om te zetten naar online. Overal is de deelname aan online cursussen meteen groot. Veel pedagogisch medewerkers die noodgedwongen thuiszitten, hebben de behoefte zich te verdiepen in hun vak. | Maria Jongsma

26    ZZP’ers in de kinderopvang

Tadaah! – het online platform voor freelancers en organisaties in de kinderopvang – heeft zijn activiteiten uitgebreid naar de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. Het platform matcht zelfstandig werkende professionals en opdrachtgevers. | Fleur van Westen

30    Natuurlijk leiderschap 

Natuurlijk leiderschap gaat over je eigen vermogen om anderen te betrekken bij het realiseren van doelen. Collega’s begrijpen elkaar daardoor beter en gaan ook constructiever het gesprek met elkaar aan. Natuurlijk leiderschap is bij Junis Kinderopvang verankerd in het dna van de organisatie. | Esther Daniëls 

En verder…

9    De Rekenmeester > Ed Buitenhek

    Basisvoorziening levert jeuk op

19    De Directeur > Muriëlle Springer

De leerkansen liggen voor onze neus 

29    De Jurist > Martin van der Linden

    Twee jaar na de invoering van de AVG

34    bdKO > Lida Schepers

    Leiderschap in tijden van Corona

37    Pact  > Onno Hoorn

    Samenwerking tijdens corona

38    Boeken > Van Duuren en De Leve

    Ervaringsgericht werken in vve

en Socrates op sneakers

40    Wetenschap > Janneke Plantenga en Lucy Kok

SEO: sluitende dagarrangementen

44    Signalementen > Nieuws en publicaties