BBMP 04.2016

BBMP 04.2016

Productgroep BBMP 04.2016
2016
12,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

THEMA: Één pedagogiek voor kinderopvang & onderwijs Als kinderopvang en onderwijs gaan samenwerken, als gelijkwaardige partners in een kindcentrum of als goede buren, dan ligt de vraag voor de hand waar zij elkaar pedagogisch-didactisch ontmoeten. Wat gebeurt er als pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar tegenkomen in de groep of in de klas? Wat hebben zij gemeen? Waar begrijpen zij elkaar? En wanneer niet? Deze vragen legde BBMP voor aan gastredacteuren Diny van der Aalschot en Dorian de Haan

4 Een nieuwe start voor de Brancheorganisatie Kinderopvang Team Toekomst heeft de ontwikkelingen rondom de kinderopvang in kaart gebracht en onderzocht de innovatiekracht van de branche. | Aart Verschuur
10 Een pedagogisch curriculum voor kinderopvang én onderwijs Als de tijd rijp is voor een curriculum voor de kinderopvang, waarom zou de tijd dan niet rijp zijn voor een gezamenlijk curriculum voor kinderopvang en onderwijs? | Wilma Schepers
16 Educatief samenwerken in onderwijs & kinderopvang Hoe kunnen onderwijs en kinderopvang pedagogisch-didactisch samenwerken? Een panel van pabo- en roc-docenten beantwoorden de vraag. | Wilma Schepers
22 Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra Zijn leerkrachten en pedagogisch medewerkers toegerust op het kindcentrum? Wat hebben zij nodig om toegerust te zijn? Een pilotstudie van de Fontys Hogeschool. | Rachel VerheijenTiemstra en Anje Ros
26 Onderwijs aan peuters en kleuters: verspilde moeite? Waarom toch die druk om de opvang van peuters en kleuters vorm te geven als onderwijs? | Eugénie de Bresser
30 Een kindcentrum is geweldig, maar wie heeft er wat aan? Een oriënterend onderzoek naar wat nu het eff ect is van het (integraal) kindcentrum, op kinderen, ouders en medewerkers. | Maria Jongsma
EN VERDER...
9 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Een dood paard...
29 De directeur > Corona Koek: Kansrijk onderwijsbeleid?
32 bdKO > Lida Schepers: Revenuemanagement: Kan de kinderopvang leren van de hotellerie?
34 Boeken > Maria Jongsma: Inburgeren in het land van de managers
36 Forum > Gijs van Rozendaal: Kabinet schuift de fundamentele keuzes voor zich uit
38 Wetenschap > Pauline Slot: Het spanningsveld spelen-leren kán opgelost worden
43 Pact Column >Paul Nota: Bonus voor iets níét doen
46 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service