BBMP 03.2016 (compleet nummer)

BBMP 03.2016 (compleet nummer)

Productgroep BBMP 03.2016
2016
12,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

THEMA: Dilemma’s rond het kindcentrum Het (integraal) kindcentrum is hip en trending. Iedereen heeft het erover. In dit nummer hebben we het over de achterkant van het proces van (i)kc-vorming. Leerpuntje: ‘Het vormen van een kindcentrum is geen project met een kop en staart, maar een traject met levensgrote dilemma’s en een open eind’, zegt gastredacteur Yvette Vervoort

4 Haken en ogen bij het vormen van een kindcentrum Bij de vorming van een kindcentrum moet onderhandeld worden en niet zelden staat het eigenbelang van of onderwijs of kinderopvang daarbij voorop. | Aart Verschuur
10 Dilemma’s rond het kindcentrum Het lijkt een must have, het kindcentrum. Maar zelfs als er geen belemmeringen zouden zijn, dan is het nog verstandig je af te vragen waarom je een kindcentrum zou willen voor je begint met het invullen van het hoe en het wat. | Wilma Schepers
15 Van onderop, van bovenaf of van middenuit In de praktijk vinden mensen – het gaat altijd om de mensen – praktische oplossingen voor praktische bezwaren. Op deze pagina’s drie voorbeelden van drie verschillende startpunten waarvandaan het proces van ikc-vorming verloopt. | Wilma Schepers, Jacques Verheijke en Aart Verschuur
EN VERDER...
9 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: De vraag van zestig miljoen…
24 NVTK > Lida Schepers: Vertrouwen en transparantie bij bestuurder en raad van toezicht
27 Forum > Eddy Brunekreeft en Felix Rotten berg: Brancheorganisatie Kinderopvang: Samen actief; goed voor ieder kind!
28 Vijf vragen aan Kathalijne Buitenweg > Wilma Schepers: De bekendmaking van de oprichting van de nieuwe Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.
30 EQF: vijf pijlers voor kwaliteit > Josette Hoex & Erna Reiling: Het Europees kwaliteitskader voor de kinder opvang
35 De directeur > Corona Koek: De ideale brancheorganisatie
36 Boeken > Marianne van Duuren: Veranderen is uit!
38 Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders > Koos Nijgh: Het nieuwe klachtrecht versterkt de positie van ouders.
43 Pact Column > Anki Duin en Gerdi Meyknecht: Opvoeden met gelijke kansen vraagt om maatwerk
44 Forum > Betsy van der Grift: Tijd voor een Pedagogisch Curriculum Kinderopvang?
46 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service