BBMP 02.2020 (-compleet nummer)

BBMP 02.2020 (-compleet nummer)

Productgroep BBMP 02.2020
2020
14,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Met in dit nummer

Private Equity: Waterland en Onex
De overname van kinderopvang Partou door KidsFoundation in 2019 heeft de discussie over de rol van investeringsmaatschappijen weer aangewakkerd. Wat willen ze in de kinderopvang en hoe gaat ceo Jeanine Lemmens van Partou/KidsFoundation daarmee om? | Aart Verschuur

10 Oplossing voor toeslagaffaire
De Branchevereniging Kinderopvang koerst op een snelle oplossing van het toeslagendrama en van de last die dit systeem van kinderopvangfinanciering veroorzaakt. Maar ook het gesprek over de financieringsopties op de lange termijn moet worden gevoerd. | Wilma Schepers

14 De onderprikkelde baby
Door de aandacht voor stressverhogende factoren bijbaby’s, zoals overprikkeling in verticale groepen, blijft een stressfactor als onderprikkeling onderbelicht. Ook baby’s hebben stimuliring nodig die passen bij hun ontwikkelingsbehoefte. | Marije Magito

20 Leiderschap ten dienste van baby’s

Pedagogisch medewerkers zijn op een subtiel niveau dé kwaliteitsbepalende factor in de baby- opvang. Leidinggevenden moeten deze subtiele kwaliteit kunnen ‘lezen’ en teruggeven. Alleen zo kun je deze pedagogisch medewerkers ondersteunen. | Wilmie Colbers

24 Het daverende succes van KinderLab
KinderLabs in Capelle a/d IJssel werken volgens de Vreedzame Wijk-aanpak, die onder andere inzet op het stimuleren van actief burgerschap en het samen creëren van een positief sociaal klimaat. Dit gebeurt met buurtcoaches, op scholen en in de kinderopvang. | Aart Verschuur

28 Raising the Future
Wij hebben als professionals een dubbele opdracht als het om opvoeden en onderwijzen van kinderen en jongeren gaat. De veranderingen van nu gaan zo snel en hebben zo’n grote impact op de toekomst, dat er stevige reflectie nodig is – los van de waan van de dag. Een voorbeschouwing op Raising the Future. | Ruth de Waal en Petra Janssen

34 Laat bij inspecties tegengeluid horen
GGD-inspecteurs hebben volgens eigen zeggen te weinig kennis van pedagogiek om een praktijksituatie te kunnen beoordelen. Zij stellen zich daarom terughoudend op in het beoordelen van het pedagogisch klimaat. Rapportages zijn dus wisselend in kwaliteit, met grote gevolgen. | Martin van der Linden

En verder

De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Verkiezingstijd

19 De Directeur > Muriëlle Springer. Over de liefde

33 Pact Column > Onno Hoorn. Onderwijs en opvang vanuit één organisatie

36 bdKO > Lida Schepers > Jubileum: vijftien jaar inspiratie

38 Boeken > Van Duuren en De Leve > Nieuw organiseren en het Ja-brein

44 Signalementen > Nieuws en publicaties