Altijd een luisterend oor

Altijd een luisterend oor

Productgroep BBMP 02 2023
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Houders van kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht onverwijld contact op te nemen met de vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie als ze kennis hebben van mogelijk seksueel misbruik of mishandeling van kinderen. Veel kinderopvangbestuurders beseffen dit niet. Daarom een kennismaking met vertrouwensinspecteurs Joke Schuur en Hanneke Warga-Werkhoven bij de onderwijsinspectie.