BBMP 02 2023

BBMP 02 2023

2023

Omschrijving

In dit nummer

4 De rol van de onderwijsinspectie
8 Altijd een luisterend oor
12 Vals beschuldigd
18 De wet vertrouwenspersoon
21 Strijd tegen kindermishandeling
22 Crisisplannen maken
28 Grensoverschrijdend gedrag herkennen en aanpakken
32 Selectief redeneren
34 Een pleidooi voor bedrijfskinderopvang
36 Inzichtelijk werken met dashboards

EN VERDER...

27 De Jurist > Martin van der Linden. Voorlichting aan ouders noodzakelijk

41 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. Tweedeling blijft, als het aan dit kabinet ligt

42 Boeken > Van Duuren en Platenkamp. Waarom schurken pech hebben en helden geluk en Thuis in Taal

44 Wetenschap > Bernadette van Heel. Spelen in de natuur in een tijd van verstedelijking

48 Signalementen > Nieuws en publicaties

Altijd een luisterend oor

Altijd een luisterend oor

Houders van kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht onverwijld contact op te nemen met de vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie als ze kennis hebben van mogelijk seksueel misbruik of mishandeling van kinderen. Veel kinderopvangbestuurders beseffen dit niet. Daarom een kennismaking met vertrouwensinspecteurs Joke Schuur en Hanneke Warga-Werkhoven bij de onderwijsinspectie. 

Meer info
4,95
BBMP 02 2023 - Complete editie

BBMP 02 2023 - Complete editie

In dit nummer

De rol van de onderwijsinspectie
Altijd een luisterend oor
12 Vals beschuldigd
18 De wet vertrouwenspersoon
21 Strijd tegen kindermishandeling
22 Crisisplannen maken
28 Grensoverschrijdend gedrag herkennen en aanpakken
32 Selectief redeneren
34 Een pleidooi voor bedrijfskinderopvang
36 Inzichtelijk werken met dashboards
 

EN VERDER...

27 De Jurist Martin van der Linden. Voorlichting aan ouders noodzakelijk

41 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes. Tweedeling blijft, als het aan dit kabinet ligt

42 Boeken Van Duuren en Platenkamp. Waarom schurken pech hebben en helden geluk en Thuis in Taal

44 Wetenschap Bernadette van Heel. Spelen in de natuur in een tijd van verstedelijking

48 Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
Crisisplannen maken

Crisisplannen maken

Een crisis komt per definitie onverwacht. En altijd op het verkeerde moment. Of het nu een brandje of seksueel overschrijdend gedrag betreft, als directeur/ bestuurder kun je wakker liggen van de gedachte alleen al. Een goede voorbereiding geeft rust en houvast.

Meer info
4,95
De Jurist > Martin van der Linden: Voorlichting aan ouders noodzakelijk

De Jurist > Martin van der Linden: Voorlichting aan ouders noodzakelijk

Op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over het aanstellen van een verplichte vertrouwenspersoon in het midden- en kleinbedrijf, gaat deze uitgave van BBMP naar de drukker. Het recente verleden met situaties rondom The Voice, DWDD hebben het wetsvoorstel, dat vijf jaar geleden nog door toenmalig minister Van Ark werd afgewezen, weer actueel gemaakt.

Meer info
4,95
De rol van de onderwijsinspectie

De rol van de onderwijsinspectie

Kinderopvangorganisaties moeten beleid voeren om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen. Mochten er toch onveilige situaties ontstaan of incidenten gebeuren, dan moeten houders en medewerkers weten welke stappen zij moeten nemen. Houders en medewerkers weten dat echter lang niet altijd. |

Meer info
4,95
De wet vertrouwenspersoon

De wet vertrouwenspersoon

Veel kinderopvangorganisaties hebben tegenwoordig een vertrouwenspersoon. Vaak één of meerdere interne, soms een externe vertrouwenspersoon of een combinatie van in- en extern. Toch is de functie van vertrouwenspersoon een wat onderbelicht onderwerp in de arbeidsverhoudingen in de kinderopvang. Terwijl er wel een wetsvoorstel klaarligt met de verplichting tot inbedding van vertrouwenspersonen in je organisatie.

Meer info
4,95
Een pleidooi voor bedrijfskinderopvang

Een pleidooi voor bedrijfskinderopvang

In deze tijden van oplopende wachtlijsten en personeelskrapte, waardoor locaties of groepen soms gesloten worden, zien we dat grotere bedrijven in Nederland zich weer in toenemende mate oriënteren op het verkennen en openen van bedrijfskinderopvang. We zagen dat tussen 2005-2010 ook. De toenemende belangstelling voor bedrijfsopvang is te begrijpen.

Meer info
4,95
Grensoverschrijdend gedrag herkennen en aanpakken

Grensoverschrijdend gedrag herkennen en aanpakken

De media staan de laatste tijd weer bol van berichten over grensoverschrijdend gedrag, ook in de kinderopvang. Soms worden grenzen een beetje overschreden, soms ernstig. Hoe is dat bij jullie? Hebben jij en jouw medewerkers helder welk gedrag richting kinderen gepast is of ongepast? Weet je wanneer iemand over een grens gaat?

Meer info
4,95
Inzichtelijk werken met dashboards

Inzichtelijk werken met dashboards

Moet je een datafreak zijn om het werken met dashboards en kengetallen leuk te vinden? Met deze vraag begint het tweegesprek tussen Bokie van der Linden van Stuur en Tony Weggemans van AYIT Consultancy. Vanuit hun gemeenschappelijke interesse in data, kengetallen en benchmarken raken zij enthousiast aan de praat.

Meer info
4,95
Selectief redeneren

Selectief redeneren

De afschaffing van de inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvang werkt denivellerend. Maar je mag deze afschaffing niet bezien zonder te letten op andere (koopkracht) maatregelen die het kabinet Rutte IV neemt. Een groter gevaar zit in de prijselasticiteit: als hogere inkomens fors minder betalen voor kinderopvang, biedt dat ruimte voor kinderopvangorganisaties om hun tarieven enorm te verhogen.

Meer info
4,95
Spelen in de natuur in een tijd van verstedelijking (wetenschap)

Spelen in de natuur in een tijd van verstedelijking (wetenschap)

Het eerste nummer van BBMP in 2022 stond in het teken van het belang van buitenspelen. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen steeds minder buitenspelen, steeds minder in de natuur zijn. Dat is een probleem, want deze ervaringen zijn belangrijk voor kind én natuur. Samen met ruim 1500 kinderen hebben we onderzocht waar zij het liefst buitenspelen.

Meer info
4,95
Strijd tegen kindermishandeling

Strijd tegen kindermishandeling

Al jaren geleden hebben we in de kinderopvang geconstateerd dat de kennis over de meld-, overleg- en aangifteplicht beter kan worden geborgd. Verschillende werkgroepen zijn daar in de afgelopen jaren actief mee bezig geweest. BOinK heeft leiding gegeven aan de ontwikkeling van de meldcode kinderopvang en ook de meldcode-app ontwikkeld. Die wordt goed gebruikt, door tienduizenden medewerkers.

Meer info
Gratis
Vals beschuldigd

Vals beschuldigd

Met hart en ziel draai je samen met je man een klein kinderdagverblijf. Alles loopt goed, kinderen blij, ouders blij. Ouders brengen hun kinderen van heinde en verre en zijn meer dan tevreden over de kwaliteit die je biedt. Maar dan, als bliksemslag bij heldere hemel, verandert alles. Je man wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

Meer info
4,95