Alle kinderen hebben recht op VE

Alle kinderen hebben recht op VE

Productgroep BBMP 03.2022
Dave Schut | 2022
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het idee achter voor- en vroegschoolse educatie is ontzettend goed. Kinderen die meer aandacht nodig hebben, moeten die aandacht krijgen. Maar als we het middel VVE te belangrijk maken, bereiken we ons doel dan nog wel? Yvette Vervoort en Annika de Haan van het Expertisecentrum Kinderopvang pleiten voor een andere benadering.