Aandachtspunten voor een betere bedrijfsvoering

Aandachtspunten voor een betere bedrijfsvoering

Productgroep BBMP 02.2022
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Binnen de kinderopvangsector zijn veel relatief kleinschalige organisaties actief. Dit zijn organisaties met slechts één tot enkele groepen. Deze organisaties bieden soms alleen dagopvang of alleen buitenschoolse opvang. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van het aanbod van kinderopvang.