BBMP 02.2022

BBMP 02.2022

2022

Omschrijving

Aandachtspunten voor een betere bedrijfsvoering

Aandachtspunten voor een betere bedrijfsvoering

Binnen de kinderopvangsector zijn veel relatief kleinschalige organisaties actief. Dit zijn organisaties met slechts één tot enkele groepen. Deze organisaties bieden soms alleen dagopvang of alleen buitenschoolse opvang. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van het aanbod van kinderopvang.

Meer info
4,95
Balanceren tussen kengetallen en menselijke maat

Balanceren tussen kengetallen en menselijke maat

Een waardevolle bijdrage leveren aan de groei en bloei van ieder kind, dat is altijd het doel van Humankind. Hoe kunnen kengetallen daarbij helpen? Kpi’s geven inzicht en bieden stuurinformatie, maar ze moeten wel een middel blijven en niet een doel op zich worden. Wat is er nodig om een goed kpi-dashboard te ontwikkelen?

Meer info
4,95
BBMP 02.2022 - Complete editie

BBMP 02.2022 - Complete editie

In de nieuwe BBMP
 

4 Gemeenteraadsverkiezingen 2022
8 Sturing met de P-factor
12 Stoeien met de Marktverkenner
15 Bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek
16 Tips voor kleinschalige organisaties
22 Samen bouwen voor kinderen
26 Kpi-dashboard bij Humankind
30 Omgaan met arbeidsmarktkrapte

EN VERDER...

21 De Jurist > Martin van der Linden
Omzien naar elkaar, en dan snel wegkijken

34 bdKO > Lida Schepers
Bevlogen medewerkers werken klantgerichter

37 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes
De kopgroep gaat door!

38 Boeken > Van Duuren en De Leve
Machiavelli op de werkvloer en kiezen voor het jonge kind

40 Wetenschap > Ymke de Bruijn
Opgroeien in een etnisch diverse samenleving

44
Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
De driehoek voor kwaliteit

De driehoek voor kwaliteit

Ik noem het de driehoek voor kwaliteit: bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek. Bij goede kinderopvang is de driehoek gelijkbenig. Alle drie de punten zijn even belangrijk en beïnvloeden elkaar. En als ik het plaatje teken, teken ik de pedagogiek bovenaan

Meer info
4,95
De Jurist: Omzien naar elkaar, en dan snel wegkijken (Martin van der Linden)

De Jurist: Omzien naar elkaar, en dan snel wegkijken (Martin van der Linden)

Het regeerakkoord van kabinet Rutte IV levert prachtige zinnen op. 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.’ We krijgen een heerlijk inclusief gevoel… Als je natuurlijk de gezinnen die het écht nodig hebben buiten beschouwing laat. 

Meer info
Gratis
Een terugblik met Samir Bashara

Een terugblik met Samir Bashara

Acht jaar is Samir Bashara (GroenLinks, 40 jaar) wethouder geweest in Hoorn, voor onder meer onderwijs en ontwikkeling, en preventief jeugdbeleid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zal hij niet terugkeren. Samir vertrekt uit de politieke frontlinie en wordt programmadirecteur van het masterplan Nieuw-West in Amsterdam. Een terug- én vooruitblik. 

Meer info
4,95
Hanteerbare data voor de markt

Hanteerbare data voor de markt

Sturen en werken met data is een belangrijk thema in de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties. Je kunt al die data in een glimmend dashboard plaatsen, maar dat betekent Misnog niet dat je de juiste dingen doet. Data moeten helpen je bedrijfsvoering daadwerkelijk te verbeteren.

Meer info
4,95
Hou de P-factor van je organisatie onder controle?

Hou de P-factor van je organisatie onder controle?

De P-factor is belangrijk voor het begrijpen en verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties. We laten zien wat de mogelijkheden zijn om de waarde van dit kengetal te verhogen. En hoe kun je gegevens die nodig zijn om dit en andere kengetallen te meten het best verzamelen? |

Meer info
4,95
Opgroeien in een etnisch diverse samenleving

Opgroeien in een etnisch diverse samenleving

Vaak wordt gedacht, of misschien wel gehoopt, dat kinderen ‘kleurenblind’ zijn en dus verschillen tussen mensen met verschillende etnische achtergronden niet zien. Uit onderzoek blijkt dat dit niet waar is. Kinderen ontwikkelen ook op jonge leeftijd al verschillende voorkeuren en vooroordelen. Wat kan uit onderzoek worden aanbevolen om deze vooroordelen tegen te gaan of te verminderen?

Meer info
4,95
Personele uitdagingen bij Eigen&Wijzer

Personele uitdagingen bij Eigen&Wijzer

Het jaar 2021 was vol uitdagingen voor de kinderopvang. Corona vierde hoogtij, met lockdowns, bubbels, quarantaine, vele verkoudheidbeslisbomen en protocollen. Middels stakingen werd aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk in de kinderopvang. Het personeelstekort werd schrijnend door stijgend ziekteverzuim, thuis-quarantaines, toenemende vraag en te weinig instroom.

Meer info
4,95
Samen bouwen voor kinderen

Samen bouwen voor kinderen

In de kinderopvang worden vaak pas keuzes voor huisvesting gemaakt wanneer er iets vervangen moet worden of bij ver- of nieuwbouw. Maar je kunt efficiënter, duurzamer en prettiger gebruikmaken van je pand als je het als onderdeel ziet van de bedrijfsvoering. Met een strategische aanpak en doeltreffend teamwork maak je van huisvesting een fijne speel-/leeromgeving voor kinderen.

Meer info
4,95