Auteurs

2 producten gevonden.
Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld

Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld

Merel Breedeveld IJsbrand Jepma Paul Leseman Paulien Muller Bodine Romijn Pauline Slot

Sinds 2017 wordt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland jaarlijks in beeld gebracht door een consortium van de Universiteit Utrecht en...
Meer info
Gratis
De peuter-kleuter-groep: Peuters, kleuters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in beeld

De peuter-kleuter-groep: Peuters, kleuters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in beeld

Ruben Fukkink Pauline Slot Merel Breedeveld Loes Leistra

De aansluiting tussen kinderopvang in de voorschoolse periode en de start van de basisschool is verschillend vorm gegeven in diverse landen. Nederland kent een ‘split system’, maar op enkele plekken...
Meer info
Gratis